Sneller werven met arbeidsmarktdata

Anders dan corporates beseffen steeds meer bureaus dat ‘wie de kandidaat heeft, ook de markt heeft’. De intermediairs die een snellere doorlooptijd hebben, maken meer dan gemiddeld gebruik van arbeidsmarktdata. Als de bedrijven die wel of geen data gebruiken met elkaar worden vergeleken, is gebleken dat de time to hire twaalf dagen korter is bij organisaties die wel arbeidsmarktdata in het recruitmentproces hebben gebruikt. Dit blijkt uit het resultaat van Het Recruitment Kentgetallen Onderzoek 2019. In het volgende persbericht van Intelligence Group wordt beschreven wat dit onderzoek kan betekenen voor jouw organisatie.

Werving werknemer via bureau is 20 dagen sneller dan bij corporates

De gemiddelde marge van bureaus is 23%

Rotterdam, 4 juni 2019

Door de toenemende concurrentie in een krappe arbeidsmarkt, is het voor werving- en selectiebureaus, detacheerders en uitzenders van belang om snel te handelen en de kandidaat voldoende aandacht te geven. De werving van een kandidaat is bij bureaus gemiddeld 42 dagen en is bijna drie weken sneller dan die van corporates (62 dagen), blijkt uit het Recruitment Kengetallen Onderzoek 2019 van Intelligence Group, in samenwerking met Compagnon, Werf& en de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie. Het is opvallend is dat corporates verwachten minder gebruik te maken van bureaus terwijl bureaus verwachten dat het aantal vacatures toeneemt in 2019.

Direct contact

 Bij de keuze voor recruitmentmiddelen is direct contact met de kandidaat belangrijk. Een derde (32%) van de intermediairs geeft aan te investeren in recruitmentsystemen, 56% in social media tools en 43% in referral recruitment. Wel zijn er opvallende verschillen te zien tussen de verschillende typen bureaus. Detacheerders zetten meer in op referral recruitment en uitzenders investeren meer in social media tools, tech en talentpools. Ze moeten namelijk snel handelen op de vraag uit de markt. De uitzenders innoveren dus meer dan de detacheerders en W&S, maar veel nieuwe technieken voor recruitment worden nog niet vaak gebruikt, zoals matching technologie of mobile recruitment.

1 op de 2 intermediairs gebruikt arbeidsmarktdata

 Naast dit directe contact is arbeidsmarktdata een belangrijke ondersteuning van het recruitmentproces. Hoewel 70% van de bureaus zelf arbeidsmarktdata verzamelt, gebruikt maar 46% van de bureaus arbeidsmarktdata tijdens het recruitmentproces. Er wordt dus veel gemeten, maar nog weinig naar gehandeld. Opvallend is dat het gebruik van arbeidsmarktdata onder uitzenders (met 81%) veel hoger is. Ook zien we dat het gebruik van arbeidsmarktdata een positieve invloed heeft op de doorlooptijd. Bij bureaus die arbeidsmarktdata gebruiken, is de time to hire twaalf dagen korter. En de toegevoegde waarde van bureaus zit hem juist in de snelheid.

“Arbeidsmarktdata zijn een belangrijke bron van informatie. Het helpt om keuzes te maken in de wervingsstrategie. Waar is de doelgroep bijvoorbeeld te vinden en via welke kanalen is deze te bereiken? Wat is de wervingshaalbaarheid? Hierdoor kan de recruiter niet alleen het recruitmentproces sturen, maar ook de verwachtingen bij de opdrachtgever managen”, aldus Gijs de Haas van Dorsser, Managing Director Intelligence Group.

Kengetallen op een rij

Dit zijn de belangrijkste kengetallen voor bureaurecruitment op een rij:

  • Een bureaurecruiter heeft gemiddeld 9 vacatures in portefeuille op een willekeurig moment.
  • De fulfillmentratio is 57%, dit is het aandeel vervulde vacatures in 2018.
  • De gemiddelde marge is 23%.
  • De gemiddelde time to hire is: 42 kalenderdagen

Deze getallen zijn de gemiddelden van de 72 bureaus die hebben meegedaan aan het Recruitment Kengetallen Onderzoek 2019.

Recruitment Kengetallen Onderzoek Bureaus

Het Recruitment Kengetallen Onderzoek is hét leidende onderzoek in de Nederlandse arbeidsmarkt naar de belangrijkste kengetallen en beantwoordt de belangrijkste vragen van recruitment managers. Met de resultaten uit het onderzoek kunnen recruitment managers hun strategie met data ondersteunen en de recruitmentafdeling binnen de organisatie slimmer en efficiënter inrichten. In februari 2019 werd het onderzoek uitgevoerd in de vorm van een online survey onder Nederlandse bedrijven. Recruiters en recruitmentmanagers van corporates (zowel profit, als non-profit) en bureaus konden hier aan mee doen. Recruitment Kengetallen 2019 wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Intelligence Group: Compagnon, Werf& en de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie.