De Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie verzorgt uiteenlopende maatwerk opleidingen en trainingen. Voor iedere situatie is er wel een passende vorm die afhangt van de doelstellingen die de opdrachtgever voor ogen heeft. Van masterclass tot training on the job. Van interactieve workshop tot complete op maat gemaakte opleiding. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende trainingsvormen.

Incompany masterclass

In een incompany masterclass wordt diepgaand ingegaan op de breedte van de vakgebieden arbeidsmarktcommunicatie en/of werving. Samen met jou stellen we een programma op maat samen waarin verschillende voor jouw organisatie relevante onderwerpen worden behandeld. In de incompany masterclass staat het vertalen van de theorie – middels best practices en benchmarks – naar de dagelijkse praktijk van jouw organisatie, centraal. Zo kun je de dag na de masterclass het geleerde direct in de praktijk brengen.

Incompany workshop

In een workshop wordt uitgebreid tijd en aandacht besteed aan oefeningen toegespitst op jouw organisatie en situatie. Want door zelf aan de slag te gaan, zien deelnemers sneller aandachtspunten en interessante mogelijkheden en maken zij een goede vertaling naar de dagelijkse praktijk. Onze vakdocenten zullen hierbij een adviserende rol innemen. Een incompany workshop bestaat meestal uit een of twee dagdelen. Hieronder staan enkele onderwerpen die zich bij uitstek lenen voor een workshop:

  • Schrijven van vacatureteksten
  • Interviewtechnieken
  • Werven via social networks en zoekmachines (e-recruitment)
  • Personal branding voor recruiters

Incompany opleiding

Een incompany opleiding is geschikt voor dezelfde doelgroepen als de incompany training, maar gaat wat betreft het tijdsbestek nog een stap verder. De opleiding bestaat uit een serie van bijeenkomsten die over een langere periode (bijvoorbeeld een half jaar) georganiseerd worden. Door middel van masterclasses, workshops en trainingsonderdelen worden deelnemers opgeleid tot vakbekwame recruiters en arbeidsmarktcommunicatie-specialisten.

Om het maximale rendement uit de deelnemers en opleiding te halen, maken ook training on the job en coachingssessies onderdeel uit van de opleiding. Tijdens de intensieve opleidingsperiode wordt van de deelnemers tevens verlangd dat zij aan de slag gaan met thuiswerkopdrachten.

Training on the job

Bij training on the job komt een vakdocent naar jouw organisatie toe om een deelnemer (of een groep deelnemers) op de werkplek te trainen. Deze mogelijkheid biedt een ideale uitkomst wanneer de deelnemer intensief advies en/of begeleiding wil hebben bij een specifiek traject of een probleem gericht op de eigen organisatie. De deelnemer kan hier éénop- één aan de slag met een expert. Training on the job kan zowel apart of als geïntegreerd onderdeel van een training georganiseerd worden.