Het is algemeen bekend dat de personeelstekorten in de zorg hoog is waarbij het meer uit- dan instromen is. De verwachting van de komende jaren is dat het tekort alleen maar groter wordt. De zorgsector staat dan ook voor een enorme uitdaging. In deze blog 4 tips voor het personeelstekort in de zorg.

Banner - beter werven in de zorg

Laat deeltijdwerkers meer uren werken

In 2018 is het kabinet gekomen met een uitgebreid actieplan 'Werken in de zorg' om de wervingsproblematiek in de zorg aan te pakken. Speerpunten van het actieplan zijn om deeltijders die weinig ingezet worden meer uren te laten werken en de roosters beter aan te passen aan de behoeftes van de werknemers. Waarom is dit zo'n cruciaal punt voor de zorg? Bijna 85% van de arbeidsplaatsen in de zorg wordt ingenomen door vrouwen en 82% heeft een contract van minder dan 25 uur per week. Ter vergelijking is het percentage vrouwen in de sector zorg (ook 80%) in onze omringende landen die in deeltijdwerken rond de 38%.

Hier liggen kansen voor onze zorgsector. Uit het onderzoek van stichting Het Potentieel Pakken blijkt dat vrouwelijke deeltijdmedewerkers met een contract van minder dan 25 uur per week, gemiddeld 6 uur per week meer willen werken en het liefst per direct. 70% van de ondervraagden die open staat voor uitbreiding van de uren zijn werkzaam bij een organisatie die nu al tekorten kent.

Het gekke is dat bijna 50% van de ondervraagden niet met hun werkgever bespreekt dat hij of zij openstaat om meer uren te gaan werken. Ondanks dat hiermee een groot probleem in de zorg aangepakt kan worden, staat uitbreiding van de uren zelden op de agenda van managers, bestuurders en HR-afdelingen.

Infographic AvAMC Zorgsector

De belangrijkste voorwaarden om meer uren te willen werken zijn wel:

  • De wens om invloed uit te oefenen op hun rooster en flexibel zijn om het aantal werkuren weer aan te kunnen passen
  • Beloningen
  • Een prettige organisatiecultuur

De stichting Het Potentieel Pakken is van mening dat de zorgorganisaties dit grotendeels zelf kunnen regelen.

Stimuleer combibanen

Al gedacht aan Werkgeverij? Dit is een arbeidsmarktconcept waarbij deelnemende werkgevers onderling werk en professionals delen. Mooi om zo combibanen te creëren, waarbij zorgpersoneel twee functies bij verschillende werkgevers combineert. Er is hiermee in de praktijk goede ervaringen opgedaan. Voorbeelden hiervan zijn het project Ondersteuning Thuis in Bronckhorst en het project VerzorgdThuis in Zoetermeer. In beide gevallen worden zorgmedewerkers getraind voor combinatiefuncties die zorg en welzijn verenigen. Een goede oplossing voor de zorgsector om op te pakken en om te integreren in het beleid van instellingen.

Ontwikkel samen campagnes voor werken in de zorg

Een andere manier van samenwerking zou zijn dat zorginstellingen gezamenlijk campagnes ontwikkelen. Zou het niet interessanter zijn om hierin samen te werken dan elkaar met individuele campagnes te beconcurreren? Er is veel winst te behalen wanneer de zorgsector samen gaat werven en het personeel vervolgens over meer organisaties uit gaat wisselen.

Werf over de grens

Erick Severijns, managing director van Korint MR, schrijft in zijn blog op Skipr over de noodzaak om te gaan werven over de grens. Veel Nederlandse zorginstellingen aarzelen nog steeds om de stap te zetten om internationaal te gaan werven. Hij geeft aan dat dit onterecht is, want internationaal zorgpersoneel kan juist een cruciale en duurzame oplossing van het personeelstekort in de Nederlandse zorg zijn. In andere sectoren wordt het internationaal werven al volop ingezet. Tijd voor de zorg sector om ook deze stap te zetten!

Personeelstekort of arbeidsmarktcommunicatieprobleem?

Intelligence Group heeft een onderzoek gedaan waaruit bleek dat ruim 230.000 Nederlanders graag in de zorg zouden werken en daarvoor ook gekwalificeerd zijn. Helaas worden deze mensen nog te weinig benaderd, bereikt of gevonden door de zorgsectors. 68 % van de ondervraagden geeft aan dat ze in het afgelopen jaar niet benaderd zijn voor een andere baan. Terwijl 32% van de gehele zorgdoelgroep aangeeft open te staan voor verandering van baan en deze potentiële doelgroep wordt nu niet benaderd. Dit zijn ongeveer 167.000 zorgmedewerkers die gekwalificeerd én benaderbaar zijn. Tevens geven 204.000 mensen die nu niet in de zorg werken aan best een overstap te willen maken naar de zorgsector. Van deze groep blijk 22% ook nog eens een zorggerelateerde opleiding te hebben voltooid. Geert-Jan Waasdorp trekt de conclusie dat 'Een professionelere aanpak van recruitment in de zorgsector nog veel verschil kan gaan maken.‘ Hierbij is goede arbeidsmarktcommunicatie en een goede candidate journey van geïnteresseerde kandidaten belangrijk om de zorgsector te helpen om de wervingsproblematiek aan te pakken.’

Kom naar ons seminar beter werven in de zorg

Op donderdag 24 september organiseren wij het seminar Beter werven in de zorg. Sprekers Martijn Hemminga en Inge Beckers geven je  tips, inspiratie en verbeteringen voor jouw werving van nu, die van morgen en overmorgen. Aan de hand van cijfers, praktijkvoorbeelden en twee gastsprekers leer jij hoe je jouw werving naar een hoger niveau in de zorg kunt tillen. De drie voorgaande seminars die hebben plaatsgevonden en waren uitverkocht. Dus schrijf je tijdig in voor het seminar op donderdag 24 september.