Employabilitycommunicatie

Wilt u mensen intern en extern in beweging brengen? Tijdens deze expertclass combineren wij actuele arbeidsmarktkennis met bewegingsinstrumenten. Hiermee creëert u een dynamiek die de employability bevordert.

Voorjaar 2017
12.00 – 17.00 uur in Amersfoort
€ 495,- excl. BTW

Duurzame interne arbeidsmarktcommunicatie

Arbeidsmarktkennis en arbeidsmarktcommunicatie zijn uitstekend te vertalen naar interne mobiliteit. Daarnaast kunt u hiermee het (externe) arbeidsmarktperspectief vergroten. Deze expertclass biedt verrassende inzichten op de vragen:

 • Hoe laat u mensen nadenken over ‘hun plan B’?
 • Hoe vergroot iemand zijn kans op de arbeidsmarkt?
 • Hoe brengt u collega’s in beweging zonder dat zij in paniek schieten?
 • Hoe komt duurzaam werken aan employability op de managementagenda?

Download de brochure

Ga naar de download pagina (zie laatste tabblad) en download de factsheet van de expertclass Employabilitycommunicatie.

Het programma begint om 12.30 uur. Van 12.00 tot 12.30 uur kunt u gebruik maken van de inlooplunch. Om 17.00 uur wordt de expertclass afgerond.

Inlooplunch
Welkom en kennismaking
Kansen en knelpunten op de arbeidsmarkt
Kennis van de arbeidsmarkt is goed door te vertalen naar de bedrijven, sectoren en beroepsgroepen waar veel of juist geen vraag ligt. Weten waar de kansen en knelpunten liggen op de arbeidsmarkt is uitstekend door te vertalen naar de arbeidsmarktwaarde van eigen werknemers. Welke afdelingen en personen zijn gewild of juist niet op de arbeidsmarkt? Welke werknemers verdienen extra aandacht om ze couranter te maken en aan welke werknemers moet extra aandacht gegeven worden om ze te binden? Hoe kan P&O/Lijnmanagers deze informatie integreren in een functionerings- en/of beoordelingsgesprek?
Mobiliteit start met arbeidsmarktperspectief
Het kennen van uw arbeidsmarktsituatie is het startpunt van perspectief. Passief en actief kunt u mensen laten nadenken over ‘hun plan B’? Intern en extern. Welke mogelijkheden op de interne en externe arbeidsmarkt zijn er? Hoe vergroot iemand zijn kans op de arbeidsmarkt? Hoe brengt u collega’s in beweging zonder dat zij in paniek schieten?
Break
Employabilitycommunicatie
Steeds meer werkgevers zetten instrumenten in om eigen werknemers in beweging te brengen. Variërend van employability- tot en met careercenters. Van loopbaanevents tot en met sollicitatietrainingen. Steeds meer instrumenten ondersteunen interne mobiliteit (doorstroom en talent development), maar ook mobiliteit naar buiten. De communicatiespelregels van kennis, houding en gedrag zijn ook hier van toepassing, alleen worden ze anders ingevuld. Op welke manier zet u employabilitycommunicatie in? Wie heeft u nodig om er een succes van te maken? Hoe komt duurzaam werken aan employability op de managementagenda? Hoe kunt u succes vergroten?
Bonus: onconventionele employabilitycommunicatie
Employabilitycommunicatie staat eigenlijk nog in haar kinderschoenen. Veel ideeën hebben nog nooit doorgang gevonden, terwijl ze heel succesvol kunnen zijn. Vijf onconventionele aanpakken en ideeën worden besproken en hopelijk aangevuld met ervaringen en aanpakken van de cursisten.
De praktijk
Aan de hand van enkele concrete cases en best practices wordt ingegaan op de (on)mogelijkheden van employabilitycommunicatie.
Vragen en afronding
Laatste vragenronde waarin vragen kunnen worden voorgelegd aan de docenten en collega-deelnemers.
Einde

Na het volgen van deze expertclass:

 • weet u wat employabilitycommunicatie is;
 • kunt u kansen en bedreigingen op de arbeidsmarkt herkennen en vertalen;
 • weet u hoe u de arbeidsmarktwaarde van eigen werknemers kunt uitrekenen;
 • kunt u mensen laten nadenken over hun plan B;
 • kunt u het interne en externe arbeidsmarktperspectief van mensen schetsen;
 • bent u geïnspireerd met (minder) eenvoudige voorbeelden van employabilitycommunicatie.

Deze expertclass is in het bijzonder geschikt voor:

 • P&O adviseurs;
 • loopbaan- en mobiliteitsadviseurs;
 • iedereen die zich bezig houdt met employability.

Werkwijze

In een kleine informele setting leert u alles over employabilitycommunicatie. Aan de hand van theorie, praktijk, interessante cases en voorbeelden ontdekt u de mogelijkheden en onmogelijkheden voor uw eigen employabilitycommunicatie. Interne doorstroom en van werk naar werk. Tijdens de expertclass is er veel ruimte voor het delen van kennis en ervaringen met collega-deelnemers. Daarnaast krijgt u een uitgebreide werkmap met daarin onder meer extra literatuur over het onderwerp.

Deelnamekosten

De investering voor deze expertclass is € 495,00 (excl. BTW).

De kosten zijn inclusief:

 • Uitgebreide werkmap
 • Inlooplunch, tussendoortjes en drankjes
 • Parkeerkaart
 • Deelnamecertificaat

Locatie

De expertclass vindt plaats in het centraal gelegen Regardz Meeting Center Eenhoorn Amersfoort. Deze locatie is uitstekend te bereiken per auto en openbaar vervoer. De Eenhoorn is gelegen op 84 stappen van station Amersfoort. Bij inschrijving ontvangt u een routebeschrijving zowel per auto als het openbaar vervoer.

Parkeren

Regardz Meeting Center Eenhoorn Amersfoort heeft parkeerplaatsen op de locatie. De Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie biedt u de gelegenheid om hier gratis gebruik van te maken.

Docent

geert-Jan-100x100Geert-Jan Waasdorp is oprichter van Intelligence Group, het onderzoeks- en databureau gespecialiseerd in arbeidsmarktcommunicatie en recruitment, oprichter van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie en de Hogeschool voor Recruitment

Met een nuchtere, onafhankelijke, praktische en feitelijke kijk op de arbeidsmarkt adviseert Geert-Jan werkgevers, variërend van doelgroepgerichte werving, employability tot en met internationale recruitmentvraagstukken. Altijd vanuit feiten, en geïnspireerd vanuit honderden succesvolle praktijkvoorbeelden. Hierdoor zijn werkgevers in staat om een wervingsaanpak te kiezen die het dichtste bij hen staat en tegelijkertijd zorgt dat zij effectiever en efficiënter in staat zijn om hun Instroom, doorstroom en uitstroom te organiseren.

In 2006 richtte hij samen met Martijn Hemminga de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie op. Hij is uitgever van http://www.werf-en.nl en auteur van o.a. ‘Bouwen aan Het Nieuwe Employer Brand’, ‘Recruitmentkengetallen 2013’, ‘Zo vind u een baan’ en ‘Schaarste bestaat niet’. Tevens heeft hij verschillende online instrumenten bedacht, te weten www.arbeidsmarktkansen.nl, www.vacatureverbeteraar.nl en www.globalrecruitmentchannels.com.

Kortom, Geert-Jan is ondernemer en leeft de arbeidsmarkt in al haar facetten.
http://www.linkedin.com/in/waasdorp, @waasdorpigi

Download informatie

Alle informatie overzichtelijk op een rij? Download hieronder de factsheet van de expertclass employabilitycommunicatie met alle informatie:

 • Vanaf heden houden wij u op de hoogte van onze activiteiten via een tweewekelijkse nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor te allen tijde afmelden.
DIRECT INSCHRIJVEN
VRIJBLIJVEND RESERVEREN
Download de brochure