In 2018 moet de focus worden gelegd op de meer duurzame middelen waarmee het talent verleid en verrast wordt, zoals ‘employer branding’, ‘arbeidsmarktcommunicatie’, ‘recruitment marketing’ en ‘candidate experience’. Het talent vinden is niet het probleem. Zo blijkt uit de nieuwste editie van De Stand van het Werven.

Verleidelijke doelgroepgerichte benadering met verrassingselementen

In de huidige kandidatenmarkt is het belangrijk dat u in staat bent dit talent te verleiden om te solliciteren. Het talent heeft het voor het uitkiezen, dus een verleidelijke doelgroepgerichte benadering met verrassingselementen zorgt ervoor dat u een streepje voor heeft op de concurrent. Niet alleen op de externe arbeidsmarkt, maar zeker ook intern bij het binnenhouden van dat schaarse talent. Om succesvol te kunnen verleiden, verrassen en verbinden is een doelgroepgerichte marktbewerking cruciaal. Wat vindt de doelgroep belangrijk in zijn werk? Waar oriënteert de actieve baanzoekende doelgroep zich of waar moet u als organisatie juist zichtbaar zijn als werkgever om de latente doelgroep te bereiken?

Talent binnenhouden

En als de doelgroep eenmaal gevonden én verleid is, is het taak om dat talent binnen te houden. Werven terwijl de achterdeur open staat, is als water naar de zee dragen. Vandaar dat het steeds belangrijker wordt om daaraan te werken. 2018 is daarvoor een mooie start. De beste verleider met de mooiste verrassingen én beste verbinder wint in 2018 de harten van het talent. Verleiden wordt in 2018 vooral gedaan door meer aandacht te besteden aan de vacatureteksten. Is de tekst aantrekkelijk genoeg geschreven? Zeker zo belangrijk is de vraag: sluit de tekst voldoende aan bij de doelgroep? Om ervoor te zorgen dat de tekst voldoende aansluit op de doelgroep, is het belangrijk om over doelgroepinformatie te beschikken. Tools als textio.com, stafff.io
en de vacatureverbeteraar.nl geven binnen enkele seconden terug hoe goed een vacaturetekst aansluit bij (de wensen en behoeften van) de doelgroep. Bijna driekwart van de wervingsprofessionals (73%) verwacht dat data in 2018 een grotere rol speelt dan in 2017, waarbij het kan gaan om het meten van KPI’s tot het gebruik van doelgroepinformatie. Dit is ook terug te zien in de verwachte toename van ‘recruitment marketing’: conversie gestuurde arbeidsmarktcommunicatie waarin data een leidende rol heeft.

Aan de slag met recruitment marketing?

Op het snijvlak van recruitment, sourcing, arbeidsmarktcommunicatie en employer branding, bevindt zich recruitment marketing. Recruitment Marketing is het effectief vinden en verleiden van (latente) kandidaten met behulp van doelgroep data-analyse, de modernste sourcing technieken en het positief verrassen van kandidaten wanneer u hen benadert of bereikt. Donderdag 14 juni verzorgt Heleen Stoevelaar het seminar Recruitment Marketing met Dirk Meeuws als gastspreker. Zij vertellen u meer over:

  • Het vinden van latente baanzoekers in (online) communities
  • Het in kaart brengen van doelgroepen door middel van data-analyse tools
  • ‘Tech’ innovaties waardoor u slimmer gaat werven
  • Het doelgroepgericht benaderen en verleiden met storytelling
  • De kracht van impact en een goede candidate experience

Lees hier meer, download de factsheet en/of schrijf direct in >>

De Stand van Werven 2018

In januari en februari 2018 is een online enquête uitgezet onder de (nieuwsbrief)lezers van www.werf-en.nl en de contacten van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie, Intelligence Group en Nr29. Verder is de enquête actief gepromoot op social media zoals Twitter, Facebook en LinkedIn. Na schoning hebben in totaal 245 personen de vragenlijst correct en volledig ingevuld. Het gehele onderzoek kunt u hier downloaden. Voor inhoudelijke vragen kunt u  contact opnemen met Anja van Kemenade, 088 730 28  88.