De helft van de wervingsprofessionals in Nederland (50%) geeft aan dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt naar verwachting de meeste invloed zal hebben op hun werkzaamheden in 2014, gevolgd door reorganisaties (41%) en talent management (40%). De belangrijkste prioriteiten van wervingsafdelingen liggen in 2014 bij het invullen van vacatures, gebruik van social media en employer branding.

Dit blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek ‘Stand van werven 2014’ van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie en vakmagazine Werf&, onder 213 professionals op het gebied van werving, recruitment en arbeidsmarktcommunicatie.

Prioriteiten van recruiters

Het invullen van vaste posities is niet meer alleen typerend voor het werkveld van recruiters en arbeidsmarktcommunicatieprofessionals. De flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft in 2014 naar verwachting de meeste invloed op het werkveld, gevolgd door reorganisaties binnen de organisatie. Dat betekent dat meer dan voorheen, de focus ligt op interne mobiliteit, flexwerkers, zzp’ers en contracten voor onbepaalde tijd. De combinatie van ‘flexibel werven en afscheid nemen’ blijft dan ook voor veel organisaties in 2014 een prioriteit. Wanneer we inzoomen op de ontwikkelingen die meer dan gemiddeld invloed hebben op recruiters, zien we een aantal zeer praktische zaken terugkomen zoals ‘te veel sollicitanten’, ‘werkloosheid onder 50-plussers’, ‘leeftijdsdiscriminatie’ en ‘de globalisering van de arbeidsmarkt’. Kenmerken van de veranderende arbeidsmarkt die van invloed zijn op het huidige werk van recruiters.

Politieke agenda geen onderwerp bij arbeidsmarktprofessionals

Verder valt op dat een aantal zaken die hoog op de politieke agenda staan, zoals jeugdwerkloosheid (8%), werk naar vermogen (6%), het ontslagrecht (16%) en het sociaal akkoord (16%) slechts door een kleine groep wervingsprofessionals wordt genoemd als onderwerpen waarvan zij verwachten dat die van invloed zullen zijn op het werk in 2014. Als we inzoomen op recruiters en beslissers zien we dat deze onderwerpen nog minder scoren. Jeugdwerkloosheid speelt daarentegen wel een rol (23%) bij bedrijven met 201 tot 1.200 medewerkers. Dit in tegenstelling tot de 3 procent bij de bedrijven met meer dan 1.200 medewerkers. “Op het gebied van de flexibele arbeidsmarkt lijken werkgevers snel grote stappen te maken, terwijl de politiek volgt met maatregelen die ogenschijnlijk de flexibiliteit moeten indammen. De effectiviteit van deze maatregelen wordt sterk bediscussieerd, terwijl werkgevers alweer met nieuwe ‘flexconcepten’ bezig zijn”, aldus Geert-Jan Waasdorp, oprichter van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie.

Welke onderwerpen zijn naar verwachting van invloed op uw werk in 2014?

Invloed op werk

Vacatures invullen en toptalent (ver)binden scoren bij directie

In 2014 liggen de prioriteiten van wervingsprofessionals bij het invullen van vacatures en het gebruik van social media. Het invullen van vacatures heeft ook de hoogste prioriteit bij directies. Bij meer dan een kwart van de organisaties (26%) heeft het invullen van vacatures de aandacht van de directie. Bij organisaties die kleiner zijn dan 1.200 personen staat dit hoger op de agenda (33%) dan bij grote organisaties (16%). Bij grote organisaties staat interne mobiliteit (27%) het hoogst op de directie agenda als het om arbeidsmarktvraagstukken gaat. Een onderwerp dat daarentegen op nummer 10 staat bij wervingsprofessionals. Een andere discrepantie tussen de prioriteiten van de directie en wervingsprofessionals ligt op het gebied van het ‘vinden en verbinden van top talent aan de organisatie’. Dit staat op de tweede plek bij directies en op de vierde plek van wervingsprofessionals. Beslissers en recruiters herkennen het belang van dit onderwerp meer dan HR en arbeidsmarktcommunicatieprofessionals.

Top-10 prioriteiten van 2014 voor hen die zich met werving bezighouden

Top 10 Prioriteiten 2014

Arbeidsmarkttrends 2014

Op dinsdag 11 februari wordt tijdens het seminar Arbeidsmarkttrends 2014 dieper ingegaan op de resultaten van het onderzoek 'Stand van werven 2014'. Aan de hand van feiten, cijfers, ontwikkelingen, trends en praktijkvoorbeelden krijgen deelnemers inzicht in de arbeidsmarkt van vandaag en morgen. Het seminar biedt deelnemers concrete input voor uw arbeidsmarktstrategie en wervingsaanpak voor 2014 en verder. Meer informatie op www.arbeidsmarkttrends.info.

Meer informatie?

Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie
Geert-Jan Waasdorp
T: +31 06 48 33 72 83
www.arbeidsmarktcommunicatie.eu

Onderzoek 'Stand van werven 2014'

In de eerste twee weken van januari zijn 213 wervingsprofessionals online ondervraagd door onderzoeksbureau Intelligence Group. 53 procent van hen was werkzaam in recruitment, gevolgd door P&O en arbeidsmarktcommunicatie. Het onderzoek had tot doel om tot een totaal beeld te komen van het vakgebied anno 2014, o.a. op het gebied van trends & ontwikkelingen, prioriteiten, hoe werven werkgevers, effectiviteit van wervingskanalen en opleidingsbehoeften. Medio februari wordt het volledige rapport gepresenteerd.