Werkgevers, werkzoekenden, loopbaancoaches, mobiliteitsadviseurs en brancheorganisaties houden zich bezig met het vinden van kansen en perspectief op de externe arbeidsmarkt, omdat het niet altijd mogelijk is mensen intern te herplaatsen. Het is met die reden belangrijk om verschillende testen, scans en onderzoeksgegevens goed te kunnen interpreteren om de juiste beslissingen te kunnen maken en goed advies te kunnen geven aan bijvoorbeeld opdrachtgevers en werkzoekenden. Arbeidsmarktkennis is macht!

Hoe interpreteer je arbeidsmarktdata?

Naast het kijken naar de data aan de voorkant van het recruitmentproces, is het echter nog belangrijker om de data correct te interpreteren en te visualiseren. Door het goed te interpreteren en makkelijk te visualiseren breng je de juiste arbeidsmarktkennis echt over op jouw collega's of opdrachtgevers.

Focus niet op conclusies maar zoek naar patronen

Door data slim te ordenen, groeperen en transformeren komen er verschillende patronen naar voren. Focus je op het zichtbaar maken van deze patronen en aan de hand van deze patronen kun je eventueel conclusies trekken.

Meest gemaakte fouten bij het interpreteren van arbeidsmarktdata

Patronen zijn alleen betrouwbaar wanneer er bepaalde regels gehanteerd worden. Vaak worden deze regels vergeten waardoor er patronen ontstaan waar helemaal geen conclusies uit opgemaakt worden. Neem daarom de volgende regels ter harte:

  • Is de data sample groot genoeg? Wij raden aan om minstens een volume van 100 te hebben
  • Klopt de tijdsperiode? Een patroon herkennen voor maart met data uit april kan niet
  • Is de tijdsperiode lang genoeg om er een conclusie uit te trekken? Een kwartaal is interessanter dan een maand
  • Zijn de data eenheden in op dezelfde manier gekwantificeerd? Hoogopgeleiden kun je moeilijker met laagopgeleiden vergelijken omdat er in samples vaak minder laagopgeleiden zijn dan hoogopgeleiden
  • Wat wordt er precies gerepresenteerd? Beschrijf de visualisatie van de data correct.

Gebruik kennis over de arbeidsmarkt als gespreksopener

Wanneer je arbeidsmarktdata goed kunt interpreteren en visualiseren, dan kun je deze inzetten als een gespreksopener bij opdrachtgevers en kandidaten. Je laat zien dat je op basis van feiten advies geeft en niet op onderbuikgevoel. Een inschatting gebaseerd op data over hoe een vacature het beste in de huidige markt gezet kan worden, komt zeer betrouwbaar over. Ook geeft het een fijn gevoel wanneer jij data zo kan presenteren dat de opdrachtgever of kandidaat het begrijpt. Dit geeft een makkelijke voortzetting van de relatie en creëert goede basis voor een samenwerking.
Een goede tool om hierbij te gebruiken is het doelgroependashboard van Intelligence Group. In een interview met Achmea vertelt Mitchell van Koert hoe zij de data DoelgroepenDashboard slim inzetten.

Meer arbeidsmarktkennis?

De juiste arbeidsmarktkennis vinden, interpreteren, gebruiken en direct vertalen naar concrete arbeidsmarktkansen en een maatwerk aanpak voor werkzoekenden is een onderwerp dat uitgebreid aan bod komt in onze Leergang Arbeidsmarktgedreven Loopbaanprofessional. Interessant? Lees meer informatie over deze opleiding: