Eind 2019 heeft Intelligence Group in opdracht van HR-specialist Compagnon onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkt in de zorg en hoe deze er nu precies uit ziet. Uit dit onderzoek blijkt dat er in 2018 104.800 unieke vacatures waren in de zorg. Hiermee is het aantal vacatures in 1 jaar tijd gegroeid met 12%.

Bekijk hieronder 10 interessante bevindingen op basis van dit onderzoek.

#1. Activiteit op de banenmarkt in de zorg ver onder het gemiddelde

Slechts de helft van alle zorgmedewerkers (6%) is op zoek naar een andere baan. Dit is ruim onder het gemiddelde van de totale Nederlandse beroepsbevolking (12%). Van de Nederlandse beroepsbevolking geeft 43% aan níet open te staan voor een andere baan. Dit is bij zorgmedewerkers maar liefst 50%. Het aantal zorgprofessionals die niet op zoek zijn maar wel open staan voor een nieuwe kans is overigens in de zorg wel ongeveer gemiddeld.

#2. Schaarste in de zorg is nijpend

Met slechts 29.400 zorgprofessionals die actief zoeken naar een baan in deze sector, komen we op een vacaturedruk van bijna 4:1. Hiermee vallen zorgmedewerkers in de categorie 'zeer schaars'. Dit aantal zal de komende jaren alleen maar harder groeien door de vergrijzing. Deze vergrijzing geeft de komende jaren niet alleen extra zorgvraag, maar ook nog eens uitstroom van zorgpersoneel.Dit zou betekenen dat in 2040 een kwart van alle werkenden in de zorg werkzaam zijn, blijkt uit RIVM-cijfers. Overijssel blijkt de enige provincie waar de schaarste in de zorg minder is met een vacaturedruk van ongeveer 2:1. Utrecht staat aan kop met een vacaturedruk van maar liefst 7:1.

#3. Gespecialiseerde verpleegkundigen meest schaars

Met 8.000 unieke vacatures voor gespecialiseerd verpleegkundigen in 1 jaar en slechts 1.000 actieve zoekers (een vacaturedruk dus van 8:1) zijn verpleegkundigen de meest schaarse doelgroep onder zorgpersoneel. Wijkverpleegkundigen (7:1) en verpleegkundigen mbo 3/4 (6:1) volgen vervolgens en zijn te categoriseren als 'zeer schaars'. Diëtisten en therapeuten zijn het minst schaars met een vacaturedruk van 'slechts' 2:1 en met 5.200 vacatures en ongeveer 2.700 werkzoekenden.

#4. Zorgmedewerkers worden minder vaak benaderd

Wat heel opvallend is dat zorgprofessionals veel minder vaak worden benaderd voor een nieuwe baan dan de totale Nederlandse beroepsbevolking met slechts 35% tegenover 46% van alle werkende Nederlanders. Ook worden ze minder vaak benaderd door recruiters. Slechts 8% wordt vaker dan eens per kwartaal  benaderd tegenover 14% van de totale beroepsbevolking. Wel goed om te zien dat hierin een lichte groei zit. In het onderzoek van 2018 bleek dat slechts 33% van het zorgpersoneel wel eens gebeld of gemaild was door een recruiter.

#5. Het eigen netwerk meest succesvolle sollicitatiekanaal

Referral blijkt het meest effectief voor het werven van zorgpersoneel. Ongeveer een kwart heeft een nieuwe baan gevonden via het eigen netwerk. Hiermee lijken referralprogramma's een belangrijke kans te zijn voor de zorgsector. Dit geldt niet alleen voor referral onder de eigen medewerkers. Zo kunnen zorgorganisaties bijvoorbeeld ook denken aan een campagne en beloning voor andere groepen die met de zorgorganisatie in contact komen zoals bezoekers, patiënten en familie. Ook opvallend is dat bijna 2 op de 3 zorgprofessionals aangeven zich via vacaturesites te oriënteren op een (nieuwe) baan, maar dat uiteindelijk nog geen 20% zijn of haar baan via dit medium vindt.

#6. Onvrede zorgt voor veel uitstroom

Van de zorgprofessionals die uitstromen uit de sector, zegt 41% dit te doen uit onvrede met hun functie. Slechts 16 procent verliet de sector omdat hun contract niet werd verlengd en 10 procent van de uitstroom kreeg elders een baan aangeboden.

#7. Onderzoek betreft bijna half miljoen mensen

In dit onderzoek zijn bijna een half miljoen mensen (493.100) onderwerp in dit onderzoeksrapport. Hiervan zijn 446.700 mensen in loondienst en 5.400 werkloos (dit is -35,7% ten opzichte van 2018). De 5.400 werklozen hebben een zorggerelateerd diploma en staan ervoor open om aan de slag te gaan in een zorgfunctie. Tevens zijn er 41.000 zelfstandige professionals (zzp’ers) werkzaam in de zorg. Dit is een groei van 10,8% ten opzichte van 2018. Van de mensen in loondienst in de zorg heeft bijna 75% meer dan 10 jaar ervaring.

#8. Migratieachtergrond lager

Het zal niemand verbazen dat 84% van van zorgprofessionals vrouw zijn. Wat wel opvalt is dat de medewerkers in de zorg met een migratieachtergrond  met 11% lager ligt dan in de totale Nederlandse beroepsbevolking (17%). Hier ligt dus nog een grote kans voor zorgorganisaties.

#9. Best veel ander potentieel voor zorgorganisaties

14.400 Parttimers in de zorg geven aan dat ze best meer uren willen werken. Verder zijn er bijvoorbeeld ook nog 10.500 actief werkzoekende en Nederlands sprekende Belgen in de zorg die benaderd kunnen worden .

#10. Minder bereid te verhuizen en te reizen

Het blijkt dat zorgorganisaties het beste in de eigen regio zoeken naar kandidaten. Zorgprofessionals zijn namelijk minder bereid om te verhuizen of ver te reizen voor een nieuwe baan. Gemiddeld willen ze maximaal 34 minuten (enkele reis) naar het werk te reizen en  65% wil zelfs maximaal 30 minuten reizen. Dit ligt onder het gemiddelde van de totale Nederlandse beroepsbevolking waar de maximale reistijd gemiddeld 38 minuten is. Qua verhuizen voor een nieuwe baan is slechts 16% bereid te zijn te verhuizen voor een nieuwe baan ten opzichte van een een kwart van de van de totale Nederlandse beroepsbevolking.

Meer weten over werven in de zorg?

Op 26 maart geven Martijn Hemminga en Inge Beckers tijdens het seminar Beter werven in de zorg samen met 2 gastsprekers handreikingen hoe jij op korte en middel(lange) termijn jouw werving in deze schaarse doelgroep kan optimaliseren. Je krijgt direct tips, inspiratie en verbeteringen voor jouw werving. Lees meer, download de factsheet of schrijf direct in en maak gebruik van de Early Bird tot en met 3 maart 2020 en jij ontvangt direct 50 euro korting met de code eb-zorg.

Kom samen met een collega

Het seminar is natuurlijk ook bij uitstek geschikt om samen met jouw collega van HR, recruitment, marketing en/of communicatie te volgen. Wanneer je samen met een collega('s) van dezelfde organisatie inschrijft, ontvang je ieder € 75,- korting. Je betaalt € 420,- in plaats van € 495,- exclusief BTW. Gebruik hiervoor de kortingscode combi-zorg.*

*niet in combinatie met andere acties

Foto: pixabay.com