Na vele jaren werkzaam te zijn geweest in de zorg en het onderwijs tracht Peter zijn ervaring en kennis te bundelen in een overtuiging op leren en ontwikkelen. Kort samengevat: Creëren van persoonlijk perspectief. Binnen Zorggroep Noorderboog krijgt hij daarvoor volop de ruimte en stond hij aan de wieg van de praktijk leerroute.

Vanuit een samenwerking tussen twee ROC’s en Noorderboog ontstond deze andere wijze van opleiden. De aantrekkingskracht bleek bijzonder groot voor zij-instromers en met ongeveer 120 belangstellenden konden 50 leerlingen in september 2019 starten. Eenmaal onderweg ervaart Noorderboog de spanning tussen de gewenste leercultuur en de traditionele zorgcultuur. Een spanning die ook weer perspectieven biedt.