Dit voorjaar is de Leergang Arbeidsmarktcommunicatie compleet vernieuwd

Arbeidsmarktcommunicatie wordt steeds minder middelen en meer beleving. Dit willen wij ook terug laten komen in de Leergang Arbeidsmarktcommunicatie. Daarom is de 21e leergang dit voorjaar in een een compleet nieuw jasje gestoken.

Een arbeidsmarktcommunicatie experience

Bereiken, prikkelen en enthousiasmeren van talent om juist voor uw werkgeversmerk te kiezen vraagt om een gedegen aanpak. Een arbeidsmarktcommunicatie experience. Deze vernieuwde leergang sluit daar perfect op aan. De grootste wijzigingen zijn:

 • Nog praktischer, praktijkgerichter en interactiever
 • Meer cases (ook van de deelnemers)
 • Meer persoonlijke aandacht
 • Nadruk op leren & fun

Opzet van de vernieuwde Leergang Arbeidsmarktcommunicatie

De vernieuwde leergang bestaat uit 4 opleidingsdagen: Doelgroepgericht werven, Employee relationship management, Employer branding en positionering en Arbeidsmarktcommunicatiestrategie.  Elke trainingsdag wordt voorafgegaan door een e-training  waarin de belangrijkste theorie wordt besproken. Hierdoor wordt het geleerde meteen in de praktijk gebracht en kunt u deze toetsen aan de theorie en de expertise van collega’s. Tijdens de opleidingsdagen is er dan voldoende tijd om de praktijk meer centraal te stellen met onder meer:

 • Best practices
 • Opdrachten en oefeningen
 • Cases van deelnemers
 • Discussie en interactie

Tot slot wordt op dag 5 de leergang succesvol afgesloten met een eindpresentatie, uitreiking van het certificaat en een gezamenlijk diner. Dit kan een individuele of een groepsopdracht zijn al naar gelang de eigen leerdoelen die vooraf zijn opgesteld. Deze nieuwe opzet maakt het mogelijk dat niet alleen de theorie wordt beheerst door oefening, maar dat aan het einde van de opleiding de theorie ook vertaald is naar concrete oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld werving, employer branding, candidate experience, strategie of het opzetten een talentpool.

Telefonische intake en een Whatsapp-groep

Voorafgaand aan de leergang krijgt elke deelnemer een persoonlijke telefonische (of via Skype) intake met één van de experts verbonden aan de Leergang Arbeidsmarktcommunicatie. In de intake staan uw professionele en persoonlijke uitdagingen en drivers op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie centraal. Tussen de e-trainingen en opleidingsdagen door wordt onderling kennis gedeeld via de Whatsapp-groep die wordt aangemaakt. Ook handig voor na de opleiding om verbonden te blijven en gebruik te maken van elkaars expertise.

Voordelen

U gaat echt met een eigen groep (uw ‘klasje’) het leerproces in van arbeidsmarktcommunicatie. De andere deelnemers worden dan ook uw ‘peers’ om tijdens en na de opleiding mee te blijven sparren op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Andere belangrijke voordelen zijn:

 • De belangrijkste en meest actuele theorie op het gebied arbeidsmarktcommunicatie
 • Beste experts in het vak zijn uw docenten en sparringpartners
 • Relevante en actuele cases
 • Veel aandacht voor praktijk en individuele vraagstukken
 • Interactie
 • Theorie voorafgaand aan de opleidingsdag
 • Direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk
 • Individuele aandacht door 2 experts per opleidingsdag
 • Toegang tot de community van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie
 • Netwerk verstevigd door uw contact met deelnemers en docenten.
LEERGANG ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE

Wilt u meer weten over de Leergang ArbeidsmarktcommunicatieDownload dan de factsheet met alle informatie. Dinsdag 7 maart 2017 start de eerste Leergang Arbeidsmarktcommunicatie nieuwe stijl. Een week hieraan voorafgaand zal de eerste e-training van start gaan.