Voor het recruitmentplan 2023 is het prettig om te weten hoe verloopcijfers zich ontwikkelen in algemene zin en voor jouw doelgroepen in het bijzonder. Daarin zijn de verschillen groot als je bijvoorbeeld naar starters kijkt op de arbeidsmarkt in vergelijking met meer ervaren talent. Maar tussen beroepsgroepen en opleidingsniveau zijn de verschillen ook groot. Kortom de verloopcijfers in verschillende functiegebieden variëren enorm. Intelligence Group heeft onderzoek gedaan naar de verloopcijfers van 2021 en 2022 per vakgebied. Het verloop duidt de jaarlijkse wisselingen aan van werknemers die van de ene naar een andere werkgever gaan. Hier is intern verloop buiten beschouwing gelaten.

'' Hou rekenig met nog meer verloop vanaf Q2-2023 omdat de onzekerheid van recessie en de energiecrisis dan uit de markt verdwijnt én de krapte en schaarste minimaal op hetzelfde niveau als 2022 liggen. Dat zal tot veel beweging leiden bij werkgevers die op hun handen zijn gaan zitten en niets gedaan hebben aan retentie'' - Iris Lampe (Marketing Manager Intelligence Group)''

Ben jij benieuwd naar de verloopcijfers per doelgroep in Nederland in 2022? Vraag hier het rapport 'Verloopcijfers 2022' aan.

Download rapport 'Verloopcijfers 2022'