To the next level

LinkedIn, Indeed, Facebook of toch Google? En moet de focus liggen op employer branding of de candidate experience? Of beide? Stilstand is achteruitgang geldt als geen ander voor ons vakgebied. De arbeidsmarkt verandert in snel tempo als het gaat om schaarste, flexibele contractvormen, de wijze waarop kandidaten zich oriënteren en recruitmenttechnologie. De manier om talent te werven verandert net zo snel, denk alleen maar aan de impact van Whatsapp.

De Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie verandert mee

Voorjaarsbrochure 2017Daarom hebben we onze trainingen en opleidingen dit voorjaar naar ‘the next level’ getild. Dat betekent meer praktijk, inspiratie, interactie, fun en kennisdeling. Zo is de Leergang Arbeidsmarktcommunicatie compleet vernieuwd en bestaat deze naast 5 opleidingsdagen uit 4 e-trainingen. En net als de Leergang Arbeidsmarktgedreven Loopbaanprofessional start deze tweemaal dit voorjaar.

Nieuw dit voorjaar

Nieuw dit voorjaar zijn de seminars Employer branding in 1 dag, Arbeidsmarktcommunicatie in 1 dag en Recruitment Marketing. In één intensieve dag ontdekt u wat employer branding, arbeidsmarktcommunicatie en recruitment marketing voor uw organisatie kunnen betekenen. Met twee docenten, een gastspreker en veel praktijkcases. Wij hopen met onze trainingen en opleidingen uw arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit naar ‘the next level’ te kunnen tillen.

Bekijk snel onze nieuwe voorjaarsbrochure 2017

Voorjaarsbrochure 2017Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan snel onze voorjaarsbrochure 2017 met alle trainingen voor het voorjaar van 2017 (deze kunt u direct bekijken zonder gegevens achter te laten). Mist u een training of schikt een datum niet, neem dan contact met ons op (088 – 730 28 88). Wij kijken graag samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Privacy verklaring

Arbeidsmarktcommunicatie.eu gaat zorgvuldig om met uw privacy om op deze website. Lees meer hierover in onze privacy verklaring. Klik op 'privacy instellingen' om uw toestemmingen voor verwerking van uw informatie aan te passen.

Privacy verklaring | Verberg deze balk
Privacy instellingen