Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro (inclusief BTW) aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Deze subsidie kan gebruikt worden voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie.

STAP-Budget

Meer kansen met opleiding

Het kabinet heeft per 1 januari 2022 de fiscale scholingsaftrek door de subsidieregeling STAP-budget vervangen. Met het STAP-budget wil de overheid de mogelijkheid bieden om meer eigen regie te nemen bij het ontwikkelen tijdens de loopbaan. Werkenden en werkzoekenden hebben zo meer kansen om hun baan te behouden of om een nieuwe baan te vinden.

Wie kan het STAP-budget aanvragen?

De doelgroep voor STAP-budget is iedere volwassene met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. Je kunt straks als particulier/burger het STAP-budget aanvragen bij UWV. Het UWV beoordeelt of je in aanmerking komt.

Je kunt STAP-budget voor een opleiding krijgen als je:

 • tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent.
 • burger van de EU bent, of partner van een EU-burger bent.
 • in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voor de kalendermaand van je aanvraag ten minste zes maanden verzekerd bent geweest voor de volksverzekeringen.
 • dit kalenderjaar nog geen STAP-budget hebt gekregen en er nog budget is.
 • voor de opleiding STAP-budget kan krijgen (volgens het scholingsregister van DUO).

Hoe vraag je het STAP-budget aan?

In onderstaande infographic leggen we uit hoe je het STAP-budget bij ons kunt aanvragen. Klik op de infographic om deze te vergroten.

Stappenplan STAP

Veelgestelde vragen

Wat is het STAP-budget?

Vanaf 1 maart 2022 kun je STAP-budget bij UWV aanvragen van maximaal 1.000 euro per jaar voor een opleiding. Je kunt deze subsidie gebruiken om jezelf verder te ontwikkelen en je positie op de arbeidsmarkt te versterken. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie.

Jaarlijks is er ruimte voor 200.000 tot 300.000 toekenningen. Iedere 2 maanden is er ruimte voor een deel daarvan.

Voor wie is het STAP-budget?

De doelgroep voor STAP-budget is iedere volwassene met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. Je kunt straks als particulier/burger het STAP-budget aanvragen bij UWV. Het UWV beoordeelt of je in aanmerking komt.

Je kunt STAP-budget voor een opleiding krijgen als je:

 • tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent.
 • burger van de EU bent, of partner van een EU-burger bent.
 • in loondienst of ondernemer bent of als je momenteel geen werk hebt.
 • in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voor de kalendermaand van je aanvraag ten minste zes maanden verzekerd bent geweest voor de volksverzekeringen (vrijwel iedereen in Nederland is dat vanzelf).
 • dit kalenderjaar nog geen STAP-budget hebt gekregen en er nog budget is.
 • voor de opleiding STAP-budget kan krijgen (volgens het scholingsregister van DUO).

Welke opleidingen komen in aanmerking voor het STAP-budget?

Al onze opleidingen kun je aanvragen met het STAP-budget. Een overzicht van alle opleidingen vind je terug op onze website en in het scholingsregister van DUO.

Welke kosten kun je vergoed krijgen met de STAP-subsidie?

Je kunt per jaar maximaal één STAP-scholingsactiviteit doen waarvoor je maximaal 1.000 euro STAP-budget subsidie toegekend kunt krijgen.

Kosten die hiermee vergoed kunnen worden zijn kosten voor het volgen van de scholingsactiviteit (les-, cursus- of college- of examengeld).

Wat als de kosten van de STAP-opleiding hoger of lager zijn dan € 1.000,- inclusief BTW?

Zijn de kosten van de opleiding hoger dan € 1.000,- Dan betaal je de meerkosten zelf. Je ontvangt van ons een factuur voor het restant bedrag.

Je kunt ook een subsidieaanvraag doen voor een opleiding met lagere kosten dan € 1.000,- (inclusief btw). Je kunt voor het resterende deel niet nog een STAP-budget aanvraag doen voor een andere opleiding. Je hebt recht op maximaal 1 STAP-budget per jaar.

Waar kan je een aanvraag doen?

Het UWV richt hiervoor een STAP-portaal in. Het voorportaal zal medio februari beschikbaar zijn, en vanaf 1 maart is aanvragen mogelijk. Via www.uwv.nl/stap wordt de deelnemer verder gewezen

Hoe kan een aanvraag voor het STAP-budget worden ingediend?

Een aanvraag wordt door de deelnemer zelf ingediend in het STAP-portaal. Hiervoor dient de deelnemer gebruik te maken van diens DigiD. Voor mensen die minder digitiaalvaardig zijn is het mogelijk om begeleiding te vragen bij de werkpleinen van het UWV die aanwezig zijn door heel het land

Kan je altijd een aanvraag doen voor het STAP-budget?

In 2023 zijn er een aantal aanvraagtijdvakken om het STAP-budget aan te vragen. Is de subsidie van een aanvraagtijdvak op? Dan dien je te wachten tot de volgende.

 • 2 januari tot en met 27 februari 2023
  Eerst mogelijke startdatum: 30 januari 2023
  Uiterste startdatum: 31 mei 2023
 • 28 februari tot en met 30 april 2023
  Eerst mogelijke startdatum: 29 maart 2023
  Uiterste startdatum: 30 juli 2023
 • 1 mei tot en met 2 juli 2023
  Eerst mogelijke startdatum: 29 mei 2023
  Uiterste startdatum: 30 september 2023
 • 3 juli tot en met 3 september 2023
  Eerst mogelijke startdatum: 31 juli 2023
  Uiterste startdatum: 30 november 2023
 • 4 september tot en met 31 oktober 2023
  Eerst mogelijke startdatum: 2 oktober 2023
  Uiterste startdatum: 31 januari 2024
 • 1 november tot en met 31 december 2023
  Eerst mogelijke startdatum: 29 november 2023
  Uiterste startdatum: 31 maart 2024

Wat heb je nodig voor de aanvraag?

Voor de aanvraag van het STAP-budget heb je de volgende informatie nodig:

 • het STAP-aanmeldingsbewijs voor de scholing (deze voeg je toe als bijlage)
 • de scholing waarvoor je subsidie aanvraagt
 • de startdatum van de scholing en de verwachte datum van afronding van de scholing, zoals vastgesteld door de opleider
 • je burgerservicenummer
 • jouw hoogst afgeronde opleiding
 • jouw arbeidsmarktpositie op het moment van de aanvraag
 • als je op het moment van de aanvraag werkzaam bent, de aard van de werkzaamheden die je verricht
 • het beoogde arbeidsmarktdoel dat je hebt met het volgen van de scholing

Wat is de rol van de werkgever?

De werkgever speelt geen rol in de aanvraag van het STAP-budget. De subsidie is ontwikkeld voor burgers, die het zelf kunnen aanvragen.

Vervangt het STAP-budget een andere regeling?

Met de komst van het STAP-budget vervalt de regeling fiscale aftrek voor scholingsuitgaven bij de Belastingdienst. Hoewel het STAP-budget pas op 1 maart 2022 start, is de fiscale aftrek voor scholingsuitgaven al vanaf 1 januari 2022 komen te vervallen.

Gerelateerde blogs

Blog - stap budget

Wat is het STAP-budget precies?
5 vragen en antwoorden!

Blog - stap budget

Het STAP-budget aanvragen
doe je zo!

Blog - stap budget

Webinar: Alles wat jij als recruiter
wilt weten over het STAP-budget