Casus:

Utrechtzorg

In de workshop Werven via video krijgt u als deelnemer een goed beeld van de vele mogelijkheden die er zijn om uw boodschap te vertellen via video. Aan de hand van vele voorbeelden van binnen en buiten de zorg, krijgt u een goed beeld van de mogelijkheden die video u kan bieden als zorgwerkgever. U krijgt veel concrete tips hoe u een externe partij kunt aansturen bij de productie van een video, maar ook hoe u zelf een video kunt maken.

“De Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie verzorgt op regelmatige basis trainingen voor Utrechtzorg. De trainingen in 2015 voldeden ook deze keer ruim aan de verwachtingen. Alle leerdoelen werden behaald en de deelnemers gingen vol enthousiasme en met veel inspiratie naar huis.”

  • Sanne van Leeuwen
  • Communicatiemedewerker
  • Utrechtzorg

Utrechtzorg

Utrechtzorg is een regionale arbeidsmarktorganisatie met als doel de arbeidsmarkt in zorg en welzijn positief te beïnvloeden door effectief samen te werken. Niet alleen met diverse zorg- en welzijnsorganisaties, maar met alle betrokken partijen, waaronder onderwijsinstellingen, het UWV WERKbedrijf, de provincie en gemeenten. Thema’s waar samen aan gewerkt wordt zijn: Arbeidsmarktbeleid, Werven met beleid, Duurzame inzetbaarheid en Leren & werken.