Casus:

Workshop Selecterend werven

In 2013 heeft de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie een workshop Selecterend werven verzorgd voor Utrechtzorg.

“Er was voldoende ruimte voor interactie. Veel tips gekregen voor selecterend werven”. 
“Theorie en praktijk kwamen goed samen. Deze training is meteen bruikbaar in de praktijk”. 

  • Sanne van Leeuwen
  • Communicatiemedewerker
  • Utrechtzorg

Utrechtzorg

Utrechtzorg is een regionale arbeidsmarktorganisatie met als doel de arbeidsmarkt in zorg en welzijn positief te beïnvloeden door effectief samen te werken. Niet alleen met diverse zorg- en welzijnsorganisaties, maar met alle betrokken partijen, waaronder onderwijsinstellingen, het UWV WERKbedrijf, de provincie en gemeenten. Thema’s waar samen aan gewerkt wordt zijn: Arbeidsmarktbeleid, Werven met beleid, Duurzame inzetbaarheid en Leren & werken.