Casus:

Werven van vrijwillligers

In deze interactieve training leren deelnemers om vanuit verschillende doelgroepen te kijken naar hun werving. Hoe kunnen ze nog beter doelgroepen aanspreken en activeren? Aan de hand van veel voorbeelden, kleine oefeningen en het delen van elkaars ervaringen ontdekken deelnemers hoe ze snel hun werving naar een  hoger plan kunnen tillen.

“Er was voldoende ruimte voor interactie. Veel tips gekregen voor selecterend werven”. 
“Theorie en praktijk kwamen goed samen. Deze training is meteen bruikbaar in de praktijk”. 

  • Sanne van Leeuwen
  • Communicatiemedewerker
  • Utrechtzorg

Utrechtzorg

Utrechtzorg is een regionale arbeidsmarktorganisatie met als doel de arbeidsmarkt in zorg en welzijn positief te beïnvloeden door effectief samen te werken. Niet alleen met diverse zorg- en welzijnsorganisaties, maar met alle betrokken partijen, waaronder onderwijsinstellingen, het UWV WERKbedrijf, de provincie en gemeenten. Thema’s waar samen aan gewerkt wordt zijn: Arbeidsmarktbeleid, Werven met beleid, Duurzame inzetbaarheid en Leren & werken.