“Onze recruiters zijn via YER werkzaam bij vooraanstaande relaties zoals Philips en GTI. Zij benadrukken dat de toegevoegde waarde onder andere zit in het inbrengen van vakinhoudelijke kennis, arbeidsmarktcommunicatie & recruitment tools, opgedaan in de YER Recruitment Academy. Deze is in 2007 opgericht in samenwerking met de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie, professional op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie.”

  • Meerte van Duuren en Ynske Bakker
  • Interim Professionals
  • YER

YER

YER, marktleider in Nederland op het gebied van werving en selectie, heeft een eigen academy die ervaren arbeidsbemiddelaars opleidt tot Recruitment Business Partner voor haar opdrachtgevers. Deze zeven maanden durende opleiding wordt verzorgd door de Recruitment Academie, onderdeel van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie. Gedurende de opleiding volgen de deelnemers meerdere dagen per maand de YER Recruitment Academy. De opleiding heeft drie belangrijke pijlers, te weten kennis, training en coaching. Op het gebied van kennis wordt er sterk ingezoomd op recruitment- en selectievaardigheden. Daarnaast wordt het onderwerp arbeidsmarktcommunicatie met het doel om de juiste mensen te vinden sterk uitgediept. Middels training in groepsverband wordt de geleerde kennis doorvertaald naar de dagelijkse praktijk. In deze dagelijkse praktijk treedt een zeer ervaren recruiter op als coach die ‘on the job’ vaardigheden doorontwikkelt en voortgang bewaakt.