Casus:

Referral recruitment/Social media Recruitment

In de workshop referral recruitment/social media recruitment zijn de deelnemers meegenomen in de mogelijkheden van de verschillende social media, recruitment via social media en sourcen en benaderen van kandidaten. Naast zoeken op de gangbare social media is ook boolean search behandeld. Vervolgens is de essentie van referral recruitment besproken en een aanpak voor de organisatie gemaakt: hoe maak je het succesvol als werkgever en intermediair? En hoe zet je een gedegen referralstrategie op? Na de theorie zijn de deelnemers in groepen gaan werken met de blauwdruk referral strategie voor Novisource en B-street. Hoe kan referral het beste worden ingezet en welke rol speelt social media hierbij?

“Martijn Hemminga en Marloes Delgijer hebben deze dag een uitstekende training verzorgd. Vooraf is in overleg een programma opgesteld waardoor het volledig aansloot op de behoefte. De training heeft onze medewerkers bewust gemaakt van de mogelijkheden. Daarnaast heeft het geholpen onze recruitment eigentijds te houden.“

  • Wouter Beuzel
  • Manager Marketing, communicatie & Investor Relations
  • Novisource

Novisource-groep

Dagelijks vertalen projectmanagers, businessconsultants en interim-managers van Novisource actuele en relevante thema’s op het gebied van business en ICT naar de bedrijfsvoering en operationele processen van organisaties in met name de financiële sector. Dit doen zij op een puur ondernemende wijze en met de benodigde realisatiekracht. Zo helpt Novisource organisaties zich te ontwikkelen en hun doelen te realiseren. B-street matcht ZZP’ers op aantrekkelijke opdrachten op het snijvlak van business & ICT bij aansprekende opdrachtgevers binnen finance, zorg en e-commerce.