Casus:

Leergang arbeidsmarktperspectief door arbeidsmarktkennis

BBO geeft adviezen op het gebied van mobiliteit aan het management, de loopbaanbegeleiders maar ook aan het individu. Om deze adviezen nog beter te kunnen geven, hebben wij deze leergang gevolgd. Dankzij de leergang zijn wij nog beter in staat om relevante informatie te vinden over de kansen en (on)mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

“De huidige arbeidsmarkt ontwikkelt snel, het is dan ook een uitdaging om mensen op de juiste manier voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Tijdens hun contract krijgen de medewerkers de ruimte om zich te ontwikkelen op verschillende manieren om zo hun employability te vergroten. Hierbij is het belangrijk dat deze ontwikkeling gebeurt richting kansrijke beroepen.”

  • Mandy den Drijver
  • Regiomanager arbeidsmarkt
  • Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Het Ministerie van Defensie is een organisatie waar ongeveer 62 duizend mensen werken met verschillende taken en verantwoordelijkheden. Het is een dynamisch bedrijf; we hebben veel nieuwe medewerkers nodig en jaarlijks nemen we ook afscheid van mensen. De Begeleidings- en Bemiddelingsorganisatie van Defensie (BBO) is verantwoordelijk voor de van werk naar werk trajecten. Ons streven is om al het personeel dat Defensie verlaat duurzaam te plaatsen buiten Defensie.