Casus:

Leergang Arbeidsmarktgedreven Loopbaanprofessional

BBO geeft adviezen op het gebied van mobiliteit aan het management, de loopbaanbegeleiders maar ook aan het individu. Om deze adviezen nog beter te kunnen geven, hebben wij deze leergang gevolgd. Dankzij de leergang zijn wij nog beter in staat om relevante informatie te vinden over de kansen en (on)mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

De trainer Larissa heeft het uitstekend gedaan. Wij hebben echt doelen kunnen neerzetten en maken nu de rapportages op dezelfde wijze. Larissa heeft zelfs nog ons resultaat bekeken. Onze groep functionarissen externe contacten bij employability, heeft de werkwijze van Larissa als prettig ervaren.  Ook haar voorbereiding, inlezen in de Defensie omgeving vind ik professioneel.  Met jullie organisatie konden we goed voorbereiden, kregen toegang tot sites, prima.”

  • Miranda Weersink
  • Senior adviseur externe contacten Regio West
  • Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Het Ministerie van Defensie is een organisatie waar ongeveer 62 duizend mensen werken met verschillende taken en verantwoordelijkheden. Het is een dynamisch bedrijf; we hebben veel nieuwe medewerkers nodig en jaarlijks nemen we ook afscheid van mensen. De Begeleidings- en Bemiddelingsorganisatie van Defensie (BBO) is verantwoordelijk voor de van werk naar werk trajecten. Ons streven is om al het personeel dat Defensie verlaat duurzaam te plaatsen buiten Defensie.