Casus:

Twee inhouse trainingen Arbeidsmarktbewerking

Voor Metalektro Personeelsdiensten heeft de Academie twee incompany trainingen verzorgd om haar accountmanagers, adviseurs en jobsearchers, te trainen. Doel was enerzijds de wervingsinspanningen te verbeteren en anderzijds beter te kunnen fungeren als adviseur voor hun klanten. Tijdens de masterclass werd onder andere stilgestaan bij de ontwikkelingen van de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, het opstellen van wervingsadviezen, schrijven van vacatureteksten en efficiënte gesprekstechnieken.

“Arbeidsmarktcommunicatie is even moeilijk als boeiend. Zeker in een werkveld wat voortdurend onderhevig is aan sterke ontwikkelingen. Als intermediair en adviseur wordt van onze organisatie verwacht dat je als goed gesprekpartner steeds op de hoogte bent van deze ontwikkelingen, mogelijkheden, trends etc. Metalektro Personeelsdiensten is zich van deze taak bewust, ook naar haar adviseurs, consulenten en de accountmanagers. Wij ondersteunen de medewerkers voortdurend in het actueel houden van kennis en inzicht. Ook de wijze waarop en waarmee gecommuniceerd wordt naar de opdrachtvragers. Wij hebben in de Academie de juiste partner gevonden die de situatie kent en onderkent. In samenspraak met de Academie is een maatwerk incompany training ontwikkeld die de medewerkers het juiste klankbord verschaft om de kennis en inzicht die nodig is niet alleen met regelmaat te actualiseren, maar ook te verbreden.”

  • Henk Verbeek
  • Vestigingsmanager
  • Metalektro Personeelsdiensten Zevenaar

Metalektro Personeelsdiensten

Metalektro Personeelsdiensten is gespecialiseerd in alle maatregelen met betrekking tot in-, door- en uitstroom van werknemers binnen de bedrijfstak Metalektro en Metaal & Techniek. Alle diensten van Metalektro Personeelsdiensten zijn erop gericht de mobiliteit van medewerkers in de sector te bevorderen.