Casus:

Employer branding/Referral Recruitment

Wij hebben met 4 HRM-adviseurs en 2 medewerkers van PR en Communicatie een incompany training gevolgd waarin de onderwerpen Employer Branding en Referral Recruitment aan de orde kwamen. We wilden handvatten om ons als werkgever sterker weg te zetten in de personeelswerving en wilden daarbij ook gebruik maken van onze titel ‘werkgever van het jaar’. Op het gebied van Referral Recruitment waren we nog blanco; we wilden graag kennismaken met dit instrument.

“Zowel de adviseurs HRM als de medewerkers van PR en Communicatie hebben de dag als zeer positief ervaren. Wij zijn zeer te spreken over de gedegen voorbereiding, bestaande uit een uitgebreide intake, waardoor de training goed aansloot bij onze verwachtingen. Ook over de docent waren we zeer tevreden; zij was terzake kundig en wist met haar enthousiasme en afwisselende werkvormen beide onderwerpen op een goede manier onder de aandacht te brengen. De balans tussen theorie en praktijk was uitstekend; het was een interactieve bijeenkomst. Ook kregen we veel bruikbare tips welke we direct in de praktijk konden brengen.”

  • Liseth Kuijs
  • Senior Adviseur HRM
  • Koning Willem I College

Koning Willem I College

Het Koning Willem I College is een vooruitstrevend Regionaal Onderwijs Centrum (ROC) voor middelbaar beroepsonderwijs, vervolgonderwijs en educatie. Het College biedt haar medewerkers de gelegenheid om hun ambities vorm te geven binnen een plezierige, inspirerende en informele werkomgeving. Het College hecht veel belang aan de kwaliteit van de medewerkers; zij worden beschouwd als professionals en krijgen optimale kansen om zich (verder) te ontwikkelen.