Geen goed gevoel bij de werksfeer wordt door de Nederlandse beroepsbevolking genoemd als de belangrijkste reden om een sollicitatieprocedure te staken, op de voet gevolgd door lange reistijd en (minder dan marktconform) salaris. Mannen haken vaker af op een typisch Amerikaans beleid - iedereen eruit als het slecht gaat- terwijl vrouwen eerder afhaken door lange reistijd en het ontbreken van parttime mogelijkheden.

Geen goed gevoel bij de werksfeer belangrijkste afknapper bij sollicitatie

Dit blijkt uit een analyse die de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie uitvoerde op het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) in het kader van haar Leergang Arbeidsmarktcommunicatie. Aan de Nederlandse beroepsbevolking is gevraagd wat voor hen de belangrijkste redenen zouden zijn om zich terug te trekken uit een sollicitatieprocedure. Het ontbreken van een goed gevoel bij de werksfeer was de belangrijkste afhaakfactor (47%), op de voet gevolgd door lange reistijd (46%), salaris (45%), vervelende baas (37%) en het ontbreken van een goede eerste indruk (32%).

Verschillen tussen mannen en vrouwen

Het gevoel speelt daarmee een dominante rol bij het kiezen van een (nieuwe) werkgever. Tussen mannen en vrouwen zijn een paar opvallende verschillen. Vrouwen noemen 4 procent meer redenen om een procedure te staken, waarin een mobiliteit (lange reistijd en bereikbaarheid met openbaar vervoer) vaker een afhaakfactor zijn evenals het ontbreken van parttime mogelijkheden. Mannen daarentegen haken eerder af op Amerikaans beleid, waarin iedereen eruit gaat als het slecht gaat. Het niet hebben van een eigen parkeerplek en geen goede website zijn nauwelijks showstoppers. Slechts respectievelijk 4 en 3 procent noemt dit als afhaakfactor.

Top-10 afhaakfactoren

  1. Geen goed gevoel bij de werksfeer
  2. Lange reistijd
  3. Salaris (minder dan marktconform)
  4. Vervelende baas/leidinggevende
  5. Geen goede eerste indruk
  6. Negatieve verhalen uit mijn netwerk
  7. Amerikaans beleid, iedereen eruit als het slecht gaat
  8. Geen goede naam/goed imago in de markt
  9. Geen parttime mogelijkheden
  10. Recruiter/bedrijf houdt zich niet aan zijn afspraken

Kijk hieronder voor alle onderliggende cijfers.

Jongeren en hoogopgeleiden haken eerder af op slechte verhalen

Wanneer we kijken naar de verschillen in afhaakfactoren tussen generaties op de arbeidsmarkt zien we dat jongeren, evenals hoogopgeleiden, eerder geneigd zijn af te haken in het sollicitatieproces op basis van negatieve verhalen uit het netwerk. Voor personen in hun midcareer -tussen de 25 en 40 jaar oud- is het geboden salaris de belangrijkste showstopper. Ook het ontbreken van parttime mogelijkheden wordt door deze generatie meer dan gemiddeld genoemd als afhaakfactor. Bij de 40-plusser is juist Amerikaans beleid een afhaakfactor.

Goed werkgeverschap en een positieve candidate experience

“Alleen een goede indruk achterlaten op de recruitmentsite is niet genoeg om het juiste talent aan te trekken” aldus Manola van Diest, coördinator Marketingcommunicatie bij de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie. “De stijgende werkloosheid geeft sommige werkgevers het idee dat het werven makkelijker wordt en dat de toon in het sollicitatieprocedure scherper kan. Dat is een verkeerde veronderstelling, omdat het aantrekken van de beste mensen hand in hand gaat met goed werkgeverschap, ambassadeurs en een positieve candidate experience. Werkgevers die dit niet onderkennen lopen de kans om juist door een weinig kandidaatgerichte procedure het broodnodige talent te verliezen. In de Leergang Arbeidsmarktcommunicatie komen alle aspecten van succesvolle arbeidsmarktcommunicatie uitgebreid aan bod. Van personeelswerving tot online recruitment, van employer branding en employee relationshipmanagement tot strategie.”

Alle cijfers op een rij

Technische verantwoording

De genoemde gegevens zijn afkomstig uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO). Dit is een continu onderzoek dat sinds 2003 afgenomen wordt onder ruim 5.000 unieke respondenten per kwartaal door Intelligence Group. Op jaarbasis worden minimaal 20.000 personen ondervraagd die representatief zijn voor de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking (de NBB inclusief studenten, scholieren en ZZP’ers). De respondenten worden gewogen op basis van CBS-cijfers met betrekking tot opleidingsniveau, geslacht, leeftijd en onderwijsvolgend versus niet-onderwijsvolgend. De vraagstelling die aan dit bericht ten grondslag ligt is ‘Wat zijn de belangrijkste redenen om niet te kiezen voor een werkgever? Kies maximaal vijf aspecten uit onderstaande lijst.’