11 maart 2013 - Werkgevers die actief kandidaten hunten, doen er verstandig aan direct helder te zijn over functie-inhoud en salaris. Voor de latente baanzoeker, dus mensen die wel open staan voor een nieuwe werkkring, maar daar niet actief naar op zoek zijn, speelt het salarisargument een grotere rol dan voor de actieve baanzoeker.

Gehunte kandidaat wil helderheid over de functie en salaris

Wanneer werkgevers en bureaus actief op zoek zijn naar nieuwe werknemers door ze te benaderen, vindt zes op de tien werknemers het belangrijk dat de recruiter duidelijkheid geeft over de functie-inhoud en helder is over het salaris. Daarnaast willen ze graag weten bij welke werkgever de functie is en of deze functie aansluit bij hun ervaring en hun opleiding. Een goed ingeleefde en authentieke benadering is cruciaal in een succesvolle benadering. Dit blijkt uit onderzoek dat is gedaan in opdracht van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie in het kader van de masterclass Online werving.

Top 10 belangrijke aspecten bij benadering voor de Nederlandse Beroepsbevolking. Bron: AGO

Latente baanzoeker vindt salaris belangrijker

Tussen het benaderen van actieve en latente baanzoekers zit een interessant verschil, namelijk het belang dat zij hechten aan duidelijkheid over salaris: dit is voor de latente baanzoeker belangrijker dan voor de actieve baanzoeker en voor hen bijna net zo belangrijk als duidelijkheid over de functie-inhoud. Werkgevers doen er daarom goed aan om bij het actief benaderen van interessant arbeidspotentieel, meteen duidelijkheid te geven over het salaris. “In Amerika en de UK is het vanzelfsprekend om snel in de benadering van een gehunte kandidaat duidelijkheid te verschaffen over het salaris.”,  aldus Heleen Stoevelaar, docent e-recruitment aan de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie. “Het is doelgericht, duidelijk en professioneel en hoort bij deze nieuwe vorm van recruitment. Voor Nederlandse recruiters is dat een andere manier van werken, aangezien in Nederland salaris vaak pas later een onderdeel wordt van het proces”.

Actieve baanzoeker wordt liefst benaderd via social media

Een ander verschil is te zien in de voorkeur van de manier waarop ze benaderd willen worden: gemiddeld genomen verkiezen werknemers benadering via telefoon boven benadering via social media en e-mail. Dit is ook zo voor de latente baanzoekers. De actieve baanzoeker is daarop een uitzondering en wordt het liefst benaderd via social media en e-mail. Benadering via de telefoon is voor hem minder interessant.

Masterclass Online werving

Het onderzoek is gedaan in het kader van de masterclass Online werving die plaatsvindt op woensdag 3 april a.s. In deze masterclass krijgt u een uitgebreide rondleiding door de wereld van online werving. Hierbij komen verschillende onderdelen van online werving aan bod, van het plaatsen van vacatures tot de eerste stappen in searchen en sourcen. Van de recruitmentsite tot mobile recruitment. Van sociale media tot video. U krijgt inzicht in welke online media er zijn en welke u kunt inzetten om uw doelgroepen te bereiken. Effectief én efficiënt. Meer informatie over deze masterclass vindt u hier.

Technische verantwoording

Voor deze analyse is gebruik gemaakt van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO), een continu onderzoek dat sinds 2003 afgenomen wordt onder ruim 5.000 unieke respondenten per kwartaal door Intelligence Group. Op jaarbasis worden minimaal 20.000 personen ondervraagd die representatief zijn voor de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking (de NBB inclusief studenten, scholieren en zzp’ers). De respondenten worden gewogen op basis van CBS-cijfers met betrekking tot opleidingsniveau, geslacht, leeftijd en onderwijsvolgend versus niet-onderwijsvolgend. De gestelde vraag luidt: “Wat is voor u belangrijk als u benaderd zou worden voor een baan (bij een andere werkgever)?”.