Maatregelen die we tijdens onze trainingen nemen om jou een veilig en gastvrije training te bezorgen

 • Uitgangspunt voor onze aanpassingen zijn de richtlijnen en aanbevelingen van de overheid/RIVM.
 • Onze medewerkers en docenten hebben instructies gekregen over hoe te handelen onder COVID-19.
 • Er zijn extra protocollen voor reiniging en hygiëne (zie het kopje hygiëne op de locatie).
 • Deelnemers ontvangen vooraf onze richtlijnen met het verzoek deze te hanteren.
 • Deelnemers dienen zich vooraf aangemeld te hebben voor een training om toegang te krijgen.
 • Deelnemers, docenten en medewerkers zijn alleen welkom als ze geen risico vormen voor de gezondheid. Blijf thuis bij koorts, verkoudheid, benauwdheid, hoesten of andere symptomen.
 • Indien deze symptomen live deelname niet toelaten, bieden wij de mogelijkheid om digitaal middels een videorobot deel te nemen.
 • De tafels staan 1,5 meter uit elkaar opgesteld.
 • Volg altijd de aanwijzingen van onze medewerkers op.

Aankomst op de locatie

 • Er is altijd een contactpersoon op de locatie die extra controleert of de richtlijnen worden nageleefd en gewaarborgd.
 • Wij heten je graag persoonlijk welkom, we maken je wegwijs en we staan open voor vragen.
 • Bij aankomst direct de gelegenheid om jouw handen te reinigen na je reis.

Gepaste afstand tijdens de training

 • Op verschillende plaatsen op de locatie tref je maatregelen en markeringen aan waarmee we de 1,5 m afstand willen waarborgen. Dat zijn plaatsen waar meerdere personen gebruik van maken of elkaar passeren. Wij vragen je deze maatregelen en markeringen op te volgen.
 • Wij verzoeken je in de verkeersruimten, zoals entree locatie, trap, lift etc. de veilige afstand tot andere gasten te respecteren.

Hygiëne op de locatie

 • Wij garanderen regelmatige desinfectie van blootgestelde oppervlakken zoals tafels, stoelen, deurgrepen etc. met antibacteriële vloeistoffen.
 • De ruimte wordt in de ochtend van de training geheel gereinigd door een schoonmaakploeg.
 • Wij bieden je desinfecterende gel of spray aan op de locatie.
 • Het sanitair in onze toiletten wordt met extra zorg en desinfecterende middelen gereinigd.
 • Wij zorgen voor voldoende zeep, doekjes, schone handdoeken, papieren zakdoekjes en handgel zodat alle deelnemers, docenten en medewerkers met enige regelmaat hun handen kunnen wassen.
 • Iedereen dient regelmatig zijn/haar handen te wassen en indien ze moeten niezen/hoesten dit te doen in hun elleboog.
 • Onze medewerkers dragen handschoenen uit hygiënisch oogpunt op momenten van uitgifte van materialen, voedsel, dranken etc.

Maatregelen tijdens ontvangst, lunch en pauzes

 • Houd 1,5 meter afstand. Zowel tot onze medewerkers als de andere deelnemers.
 • Wij zorgen dat deze met gepaste afstand bij jou bezorgd worden.
 • Broodjes worden aangeboden per deelnemer in een eigen ‘boterhammenzak’ en in bestek dat in een afgesloten zakje wordt aangeboden
 • Deelnemers krijgen eten en drinken aangeboden in afgesloten eenheden, zoals waterflesjes, zakjes snoep etc.
 • Koffie en thee worden door een medewerker op gezette tijden geschonken en aangeboden op afgiftepunten waar dit om de beurt opgehaald kan worden.

De trainingsruimte

Hieronder een voorbeeld van een opstelling in onze trainingsruimte met het maximaal aantal deelnemers van 16.

Plattegrond opstelling 1,5 meter sessies Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie