Rotterdam 8 oktober 2014 - Onderzoek naar de employability en inzetbaarheid van werkzame 50-plussers laat zorgwekkende resultaten zien. Meer dan een kwart van de werkzame 50-plussers heeft geen CV. Slechts een derde heeft het afgelopen jaar zijn/haar CV herzien. En maar 24% heeft het afgelopen jaar concrete stappen gezet om de kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Ondanks het geld en de aandacht die door de overheid, werkgevers en vakbonden wordt geïnvesteerd in deze groep, weet slechts een klein gedeelte zijn positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Dit blijkt uit recent onderzoek onder 7.398 personen door Intelligence Group in opdracht voor de Academie van Arbeidsmarktcommunicatie.

50-plusser vooral intern gericht

Bijna 80% van de werkzame 50-plussers zegt kennis en vaardigheden te hebben opgedaan die hen meer waard maken in hun huidige werk. Dat ligt in lijn met het Nederlands gemiddelde. Ook geeft ruim een derde (36%) aan kennis en/of vaardigheden te hebben opgedaan die ze leuk vinden. Maar amper een kwart van de ondervraagden heeft het afgelopen jaar kennis en/of vaardigheden verworven die de positie op de (externe) arbeidsmarkt verbeteren. Bij jongeren is dat percentage aanzienlijk hoger (40%).

Employability 50-plussers blijft achter

De groep van 50-plussers kan weerbaar en concurrerend zijn op de arbeidsmarkt, maar dan moeten ook de 50-plussers die nu een baan hebben daar actief mee aan de slag. De nu veel voorkomende interne, en op zichzelf gerichte focus maakt deze doelgroep extra kwetsbaar voor de snelle veranderingen die we binnen organisaties en de arbeidsmarkt zien. Verder zijn er andere indicaties waaruit blijkt dat hun employability achterblijft, zoals:

  • 59% heeft het afgelopen jaar geen training of opleiding gevolgd;
  • 21% heeft het afgelopen jaar gesolliciteerd. Het Nederlands gemiddelde ligt op 32%;
  • 26% van de werkzame 50-plussers heeft geen CV;
  • Slechts eenderde van de 50-plussers heeft het afgelopen jaar zijn CV herzien. Het Nederlands gemiddelde licht op 45%.

We zien een dubbel negatief effect bij werkzame 50-plussers. De leeftijd gecombineerd met het achterblijven in employability verkleint de kansen op de arbeidsmarkt extra. Werkgevers kunnen veel actiever inzetten op employabilitycommunicatie om de arbeidsmarktkansen en bewustwording onder 50-plussers te vergroten.’ Aldus Geert-Jan Waasdorp, mede-oprichter Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie.

Employabilitycommunicatie

Dinsdag 4 november 2014 organiseert de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie de expertclass Employabilitycommunicatie. Tijdens deze expertclass wordt actuele arbeidsmarktkennis gecombineerd met bewegingsinstrumenten. Hiermee creëert u een dynamiek die de employability bevordert.

Verantwoording en meer informatie

In juni en juli 2014 heeft Intelligence Group 7.398 personen ondervraagd op het gebied van employability en arbeidsmarktgedrag in het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO). Het AGO is een continu onderzoek dat sinds 2003 het gedrag en de voorkeur van de Nederlandse beroepsbevolking meet. In opdracht van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie zijn analyses gemaakt op de employability van 50-plussers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert-Jan Waasdorp, mede-oprichter Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie.
T: 06-48 33 72 83
E: info@arbeidsmarktcommunicatie.eu