De Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie beschouwt een klacht als een vorm van feedback om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren. Wij vinden het belangrijk dat je dit gemakkelijk kenbaar kunt maken en dat dit naar tevredenheid wordt opgevolgd.

Definities

Klachtverantwoordelijke : de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie, gevestigd te Weena 210-212, 3012 NJ, Rotterdam

Klager: een deelnemer aan een opleiding of training van een door de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie aangeboden training/webinar/masterclass/bootcamp/leergang.

Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.

Klachtverantwoordelijke: Persoon die bij de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie verantwoordelijk is voor de afhandeling van de specifieke klachtsituatie.

Indienen van een klacht

Je kunt een klacht telefonisch indienen via: 088 – 730 28 88, dan wel via email: info@arbeidsmarktcommunicatie.eu. Dien je klacht uiterlijk binnen 14 dagen in nadat de situatie waarover je een klacht wilt indienen zich heeft voorgedaan. Binnen vijf dagen na ontvangst van je klacht ontvang je een ontvangstbevestiging dat je klacht in behandeling is genomen.

Je klacht wordt in behandeling genomen

Je klacht wordt in behandeling genomen door de klachtverantwoordelijke binnen de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie. Als de klachtverantwoordelijke, na bestudering van de klacht, vragen of onduidelijkheden heeft, neemt hij/zij contact met je op.

Behandeling van de klacht

De klachtverantwoordelijke neemt na bestudering van je klacht contact met je op om tot een bevredigende oplossing te komen. Dit kan, afhankelijk van de aard van de klacht, telefonisch, schriftelijk of via email. Je klacht wordt in ieder geval binnen één maand na de ontvangstbevestiging afgehandeld. Indien afhandeling binnen één maand niet realistisch is, dan word je geïnformeerd over de voortgang van de procedure. Na afronding van de klacht ontvang je een bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Oneens met de uitspraak?

Ben je ontevreden over de manier waarop we je klacht hebben opgepakt? Dan kun je dit aankaarten bij de Geschillencommissie: Geschillencommissie Algemeen, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Zie voor meer informatie: www.degeschillencommissie.nl.

Als lid van de NRTO zijn wij automatisch aangesloten bij de Commissie Kwaliteitshandhaving NRTO. Als je vindt dat een klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld door ons dan kun je je richten tot de Commissie Kwaliteitshandhaving NRTO (Papiermolen 34, 3994 DK Houten (info@nrto.nl). De uitspraak van de NRTO is hierbij bindend.

Registratie

Alle, door de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie ontvangen, klachten worden geregistreerd en bewaard gedurende een termijn van 24 maanden.

Analyse

De directie analyseert per kwartaal de geregistreerde klachten en doet, indien noodzakelijk, aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.

Rotterdam, 1 januari 2024