Nee, er zijn helaas geen PE-punten gekoppeld aan deze leergang. Mogelijk dat u deze toch kan inzetten daar volgens Noloc, de tijdsinvestering van 1,5 uur wordt gerekend als een punt voor permanente educatie.