Nee, er zijn helaas geen PE-punten gekoppeld aan deze leergang. Mogelijk dat je deze toch kan inzetten daar volgens Noloc. De tijdsinvestering van 1,5 uur wordt gerekend als een punt voor permanente educatie.