Geert-Jan Waasdorp is oprichter van Intelligence Group, het data- en techbureau gespecialiseerd in Nederlandse en internationale recruitment-, employability en arbeidsmarktinformatie.

Met een nuchtere, onaf­hankelijke, praktische en feitelijke kijk op de arbeids­markt adviseert Geert-Jan werkgevers, variërend van doel­groep­gerichte werving, employability tot en met inter­nationale recruitment­vraagstukken. Altijd vanuit feiten, en geïnspireerd vanuit honderden succesvolle praktijk­voorbeelden. Hierdoor zijn werkgevers in staat om een wervings­aanpak te kiezen die het dichtste bij hen staat en tegelijker­tijd zorgt dat zij effectiever en efficiënter in staat zijn om hun Instroom, doorstroom en uitstroom te organiseren.

In 2006 richtte hij samen met Martijn Hemminga de Academie voor Arbeids­markt­communicatie op. Hij is een veel gevraagd (inter)nationaal spreker, uitgever van werf-en.nl, totalent.eu, Loopbaanpro.nl en auteur van o.a. ‘Bouwen aan Het Nieuwe Employer Brand’, ‘Recruitment­kengetallen’, ‘Zo vindt u een baan’ en ‘Schaarste bestaat niet’. Geert-Jan is een fervent blogger, ambassadeur voor een eerlijke en transparante arbeidsmarkt o.a. door zijn betrokkenheid bij SkillsCV en de recruitercode.nl en ondernemer/investeerder in diverse start-ups. Hij leeft de arbeids­markt in al haar facetten.