Om millennials te kunnen werven is het belangrijk dat je jong talent ook kan begrijpen en bereiken. Wieke Dijkstra, verbonden als docent aan de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie, vertelt in deze blog meer over de achtergrond van Millennials.

Impact starters en jong talent

Millennials oftewel starters en jong talent hebben letterlijk én figuurlijk steeds meer impact op hoe we werken en leven. Letterlijk, omdat binnen een jaar méér dan een derde van de mondiale beroepsbevolking betiteld kan worden als 'Millennial'. Figuurlijk omdat ze met hun belangrijkste missie om “het verschil te maken” steeds meer invloed hebben binnen het bedrijfsleven en onze maatschappij als zodanig. Er ontstaan steeds meer Millennial-startups zoals Corporate Rebels, Fixico,  Scribbr, Magnet.me, SendCloud en Swapfiets die op steeds grotere schaal impact hebben op hoe we werken en leven.

In 2020 bijna 60% werkenden Millennials en Z’ers

In 2020 zijn organisaties voor bijna 60% van hun prestaties afhankelijk van de jongste generaties werkenden, namelijk de Millennials en Z’ers die, op vaste óf flexibele basis, voor óf met hen werken. De opbouw van organisaties zal dan bepaald worden door de Millennials, Generatie X’ers (35%), Generatie Z’ers (24%) én nog een handvol Babyboomers (6%). Daarom is het belangrijk om deze jonge generatie te begrijpen en te weten wat zij zoeken in werk en hoe het beste met ze samen te werken. Zijn Millennials - net als iedereen - een resultaat van hun opvoeding én de tijdgeest waarin ze leven? En wat betekent dat dan? Laten we die vraag eerst eens onder de loep nemen...

Millennials en babyboomers

Millennials - ook wel Generatie Y genoemd - zijn geboren tussen 1980 en 1996. Ze danken hun naam aan het feit dat het de eerste generatie is die volwassen werd in het nieuwe millennium. Ze zijn opgevoed onder de vleugels van hun Babyboom-ouders. Babyboomers, geboren tussen 1945 en 1960, waren met héél veel - ze heten niet voor niets boomers - wat verklaart waarom er ondanks de teruglopende geboortecijfers zoveel Millennials zijn. Babyboomers kwamen vaak uit grotere gezinnen, waarin zij niet of nauwelijks inbreng hadden en eerder werden gezien als onderdeel van het gezin dan als kind op zichzelf. Juist dát zouden zij wel eens anders doen als ze zelf ouders werden!

Coachende rol ouders

Over het algemeen kregen Babyboomers later kinderen dan voorgaande generaties. Gemiddeld waren ze rond de 30 jaar. Hierdoor waren ze een stuk volwassener en daardoor dachten zij ook veel bewuster na over de opvoeding. De meeste Babyboomers namen een coachende rol op zich in plaats van die van de hiërarchische ouder die zij zelf hadden gekend. In tegenstelling tot hun eigen opvoeding, leerden zij hun kinderen dat alle meningen ertoe doen en verliep de communicatie vaak op een gelijk niveau. Ze namen de tijd om uit te leggen waarom zij bepaalde dingen van hun kinderen verlangden en betrokken ze bij veel beslissingen die impact hadden op het hele gezin.

Continue ontwikkeling

Voor Babyboom-ouders betekent iets bereiken, continue ontwikkeling en steeds weer worden uitgedaagd. Zij stimuleerden hun kinderen dan ook om vooral zichzelf te zijn en veel nieuwe dingen te leren. Ze moedigden hen aan om hun eigen keuzes te maken, uit te vinden wat ze leuk vonden, waar ze goed in waren en daar dan voor te gaan. Tot op de dag van vandaag houden Babyboomers zich hier aan door zich coachend op te stellen en hun kids continu te voorzien van feedback op hun handelen.

"Alles kan” verandert in “ik wil het nú”

Millennials groeiden op in een tijd van sterke economische groei. Hierdoor konden ze vaak direct gebruik maken van alles wat nodig was om hun doelen te bereiken. De  vraag was niet óf ze iets konden krijgen, maar wát ze zouden kiezen. Deze keuzevrijheid en de drang naar directe bevrediging van behoeften is alleen maar versterkt door het digitale tijdperk waarin we nu leven. Jong talent kan hierdoor nóg effectiever met zijn tijd kan omgaan en ook ervaart ook nog eens meer maatwerk en gemak. Dat alles direct online beschikbaar is, wakkert het ongeduld van de Millennial alleen maar aan.

 24/7 in contact met anderen

Generatie Y is de eerste generatie die is opgegroeid met alle mogelijkheden van mobiele telefonie en het internet. Ze vinden het bijvoorbeeld heel normaal dat het mogelijk is om 24/7 in contact te staan met anderen. Zij kunnen zich een niet-digitale wereld nauwelijks meer voorstellen. Daarnaast zijn Millennials door de gelijkwaardige opvoeding van hun ouders erg gericht op samenwerking en gelijkheid. Er zit echter wel een verschil in de vroege en latere Millennials. De vroege Millennials kennen de wereld zonder mobiele telefonie nog. Hierdoor hebben zij ook meer waardering voor de offline tijd die ze met vrienden besteden. De latere Millennials kijken er niet van op als de helft van een groep aan wie ze iets presenteren op zijn telefoon actief is. Voor deze groep zijn de continue prikkels van het in verbinding staan met anderen zeer verslavend. Daarmee komt écht contact steeds vaker in het gedrang.

Uniek brand

Al vanaf hun geboorte werden Millennials met een continue stroom aan reclame-uitingen overspoeld. Hierdoor hebben ze geleerd om boodschappen te filteren en werden ze gestimuleerd om kritisch te zijn ten opzichte van wat hen werd verteld. Ze stellen daarom vaker de waarom-vraag. Als het gaat om de laatste trends vertrouwen ze blindelings op hun peers. Én op hun ouders als het gaat om de meer zakelijke en relationele aspecten van het leven. Ze zien zichzelf het liefst als zeer authentiek, als een uniek brand met een eigen verhaal. En dat dragen zij graag op alle mogelijke manieren uit.

Het geluk najagen

Het leven van Millennials ligt met de komst van sociale media figuurlijk op straat, tenminste de aspecten van het leven die zij willen laten zien. Dit in combinatie met het zelfvertrouwen van Millennials en het geloof dat in hen schuilt dat alles mogelijk is, maakt dat de sociale druk om “gelukkig te zijn” enorm toeneemt. Generatie Y is  verslaafd aan steeds iets nieuws. Vooral bij jongere Millennials zijn instastories over zinderende reizen, hippe festivals, chille yogaklasjes en overheerlijke cappuccinootjes bij de favoriete koffiebar om de hoek eerder regel dan uitzondering. Prikkels zijn er om continu aan toe te geven. En al deze mooie momenten zijn er vervolgens om te delen met iedereen die het weten wil. Voor het échte leven, dat zeker niet altijd over rozen gaat, lijkt online geen plaats. Fouten maken, kwetsbaarheid of “ongelukkig zijn” zien ze als falen en niet ertoe doen. En dat is misschien wel hun grootste angst.

Jong talent begrijpen en bereiken?

Wieke Dijkstra verzorgt samen met Nynke de Jong de masterclass Werven van starters en jong talent op donderdag 4 april. Zij gaan je deze dag inspireren en leren hoe je starters kan verleiden en de daarbij behorende communicatie instrumenten. Hoe je de verwachtingen binnen de eigen organisatie kan managen. CRUSH: Coolness, Real, Unique, Self-Identification en Happy. De do’s & don’ts en unieke cijfers en feiten. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Kom je samen met een collega dan ontvangt jouw collega bij gezamenlijke inschrijving 25% korting met de code combi-millLees meer en/of schrijf snel in >>