Door de huidige situatie zijn toerisme, detailhandel, luchtvaart, openbaar vervoer en olie en gas drastisch veranderd. Hierdoor zijn andere skills en bijscholing nodig om de nieuwe toekomst in te gaan. Loopbaanprofessionals moeten zich gaan voorbereiden op het inrichten van sociale plannen en het door ontwikkelen van de huidige workforce. Ze krijgen een leidende rol binnen HR en management en adviseren over welke vaardigheden, tools, capaciteit en competenties nodig zijn om het bedrijf en het zittende team competitief te houden. Dit vraagt om een proactieve aanpak van loopbaanprofessionals, want met welke skills is de organisatie fit for the future?

Banner - Leergang Loopbaanprofessional

Loopbaanvakgebied is in transitie

De digitale dienstverlening is effectiever en dat merken niet alleen de loonbaanprofessionals, maar ook werkgevers, grote bedrijven en zelfs het UWV. Het UWV merkt dat digitale dienstverlening beter werkt dan de een-op-een begeleiding.
Het is met die reden om als loopbaanprofessional de veranderingen te omarmen en aan de slag te gaan met data, loopbaantech, algoritmes, A.I. en emotionele intelligentie.

Data

De focus in data ligt vaak op conclusies, maar het is beter om naar patronen te kijken. Op basis van patronen kunnen er conclusies getrokken worden, mits er bepaalde regels gehanteerd worden. Welke? Lees het in deze blog.

Loopbaantech

In de huidige tijd kan veel geautomatiseerd worden en zetten bedrijven robots in. De techniek beheersen en naar jouw hand zetten is een skill die niet kan ontbreken als loopbaanprofessional. Op Recruitment Tech kun je alles vinden rondom loopbaan, recruitment en arbeidsmarkt tech. Lees het via deze link.

Algoritmes en A.I.

Bedrijven zetten vaak algoritmes en A.I. in om een goede selectie van kandidaten te maken. Alleen hoe beoordeel je als loopbaanprofessional of dit een eerlijke selectieprocedure is en hoe adviseer je de kandidaat hierin? In dit artikel van Werf& worden 7 toetsstenen genoemd.

Emotionele Intelligentie

Het ontwikkelen van emotionele intelligentie helpt bij het creëren van een effectieve werkomgeving. Emotionele intelligentie wordt ingeschat aan de hand van 5 persoonlijkheidskenmerken:

  • Intrapersoonlijke eigenschappen;
  • Interpersoonlijke eigenschappen;
  • Aanpassingsvermogen;
  • Stressmanagement;
  • Stemming.

Benieuwd naar jou EQ? Via deze link kun je hem testen.

Aan de slag met jouw skills als loopbaanprofessional?

In onze Leergang Arbeidsmarktgedreven loopbaanprofessional komen enkele van bovenstaande aspecten aan bod. We gaan aan de slag met de modernste zoektechnologieën om alle relevante werkgevers en bijbehorende vacatures te identificeren. Daarnaast krijg je inzicht in nieuwe (technologische) ontwikkelingen en ga je aan de slag met het bouwen en onderhouden van een goed zakelijk netwerk.