10 januari - In december 2010 heeft Werf& het 1e Nederlandse gebruikersonderzoek naar recruitmentsystemen uitgevoerd.Graag willen wij hierbij iedereen bedanken die heeft gereageerd op de oproep in de AMC Academie nieuwsbrief om mee te doen aan het onderzoek. Hieronder leest u een aantal opvallende en interessante uitkomsten uit het onderzoek.

Efficiency staat voorop
Recruitmentsystemen worden steeds strategischer ingezet door werkgevers en krijgen ook een steeds groter aandeel in het arbeidsmarkt- en recruitmentbudget. De belangrijkste reden voor werkgevers om met een recruitmentsysteem te werken blijkt efficiency, dit gevolgd door het beheersbaar maken van recruitment en procesoptimalisatie. Argumenten als klant(kandidaat) vriendelijk, meer resultaat halen en beter meten blijken duidelijk minder zwaarwegend. Hiermee lijkt de aanschaf van een recruitmentsysteem om werving en selectie efficiënter te maken belangrijker dan het aannemen van ‘betere mensen’.    


Waarom werken gebruikers met een recruitmentsysteem.

Veel behoefte aan integratie met social media
Recruitmentsystemen kennen doorgaans veel functionaliteiten. Van de 20 functionaliteiten die in het onderzoek zijn gedefinieerd worden er door de respondenten gemiddeld 7,7 frequent gebruikt. Waar opvallend veel behoefte aan is, is de integratie met social media. Uit het onderzoek blijkt dat dit nog achter blijft. Slechts 28 procent geeft aan dat zijn of haar huidige recruitmentsysteem daar (zeer) geschikt voor is, 35 procent vindt het eigen systeem daarvoor (zeer) ongeschikt. Afgaande op de antwoorden op de open vraag naar toekomstige ontwikkelingen moet dat wel veranderen. Meer dan een derde ging over ‘meer koppelingen met social media’ en ‘betere integratie met social media.

Benieuwd naar de andere uitkomsten? In dit document vindt u nog meer cijfers en feiten en een aantal tips van gebruikers voor (toekomstige) gebruikers. Handig voor als u van plan bent om een recruitmentsysteem aan te schaffen of een nieuw systeem gaat gebruiken.