Uit de Stand van Werven 2021 komt het beeld naar voren dat de arbeidsmarkt in België weer krapper wordt. De cijfers van Eurostat over de werkloosheid in de EU bevestigen dit beeld, al is de werkloosheid in België nog steeds beduidend hoger dan voor de coronacrisis. Hoe krapper de arbeidsmarkt, hoe belangrijker het is om effectieve wervingskanalen in te zetten, uiteraard passend bij je budget. In de praktijk blijkt er een mismatch te bestaan tussen de meest ingezette kanalen en de meest effectieve kanalen. Tijd voor een evaluatie.

Doorstroom op 1

Tabel 1

Tabel 1. Effectiviteit per wervingsmiddel

Werkgevers in België (exclusief bureaus voor wie werving core business is) zetten in de eerste plaats (51%) in op interne werving (doorstroom van eigen medewerkers). Een meerderheid van 56% van de wervingsprofessionals geeft aan dat dit ook het gewenste resultaat oplevert, terwijl slechts 8% aangeeft dat doorstroom voor hen niet werkt. Op de tweede plaats (48%) komt de eigen recruitmentsite, waarvan de effectiviteit als zeer positief wordt beoordeeld (68% hoog of zeer hoog en slechts 2% laag of zeer laag). Voor organisaties die nog geen eigen recruitmentsite hebben liggen er dus zeker kansen.  Temeer als je bedenkt dat de recruitmentsite vaak een belangrijke functie heeft in employer branding. De effectiviteit van dit middel wordt even hoog gewaardeerd als van de recruitmentsite, al is het percentage dat de score (zeer) laag geeft wat hoger (8%). Slechts 28% van de wervingsprofessionals geeft aan dat een employer branding campagne op dit moment belangrijk is voor het realiseren van de wervingsdoelstellingen.

Tabel 2. Inzet wervingsmiddelen doorwerkgevers (excl. bureaus)

Tabel 2. Inzet wervingsmiddelen doorwerkgevers (excl. bureaus)

Top 5 van wervingsmiddelen

De top-5 van wervingsmiddelen die het meest van belang zijn voor werkgevers wordt gecompleteerd door social media (niet betaald) en publieke tewerkstellingsdiensten met 44% en LinkedIn (niet betaald) met 42%. Daarbij valt op dat een relatief gering aantal respondenten de effectiviteit van LinkedIn (niet betaald) als hoog of zeer hoog ervaart (31%), terwijl bijna een kwart de effectiviteit als laag of zeer laag beoordeelt. De twee wervingsmiddelen die het hoogst scoren op effectiviteit behoren tot de middelen die het minst worden ingezet: detacheringsbureaus (75% hoog of zeer hoog) en nieuwssites (71% hoog of zeer hoog). Bij detacheringsbureaus zullen de relatief hoge kosten een rol spelen, bij nieuwssites zal dat eerder onbekendheid zijn.

Bureaus werven anders

Bureaus die werving, selectie en plaatsing van professionals als core business hebben gebruiken andere wervingskanalen dan werkgevers in andere branches. Opvallend is dat geen enkel kanaal door een meerderheid van de bureaus wordt ingezet.

Tabel 3. Inzet wervingsmiddelen door bureaus

Tabel 3. Inzet wervingsmiddelen door bureaus

De betaalde mogelijkheden van LinkedIn komen op de eerste plaats met 41% inzet, op korte afstand gevolgd door social media (niet betaald) met 39% en CV-databases met 37%. Ex aequo op nummer 4 en 5 staan social media (betaald) en de eigen recruitmentsite met 33%. Op CV-databases na scoren al deze wervingsmiddelen hoog op de effectiviteitsschaal (minstens 56% hoog en zeer hoog). CV databases steken daar wat mager bij af met 45% hoge en zeer hoge effectiviteit. Net als andere werkgevers gebruiken bureaus enkele van de middelen die hoog scoren op effectiviteit nauwelijks (nieuwssites, employer branding, kandidaten in het ATS, campus recruitment, source & search). Met name voor kandidaten in het ATS en source & search wekt dit bevreemding. Je zou verwachten dat dit bij uitstek middelen zijn die door bureaurecruiters worden gebruikt.

Conclusies

Zowel bureaus als werkgevers in andere branches kunnen effectiviteit meer gewicht geven bij de keuze van hun wervingskanalen. Soms zou er wellicht ook kritisch gekeken moeten worden naar hoe kanalen worden ingezet. Zo scoren video, gamification en vakinhoudelijke activiteiten in Nederland veel hoger op effectiviteit dan in België. Als de krapte op de arbeidsmarkt verder toeneemt, kunnen zowel bureaus als andere werkgevers een keur aan extra middelen inzetten. Met name van social media, LinkedIn en een eigen recruitmentsite zou je verwachten dat zo’n beetje elke wervingsprofessional daar iets mee doet.

De Stand van Werven 2021 – België kun je hier gratis aanvragen. 

Andere interessante blogs

Header - replay webinar 10 meest gestelde vragen over amc

Webinar '10 meest gestelde vragen over arbeidsmarktcommunicatie'

/
Bekijk hier de replay van het webinar ' De 10 meest gestelde vragen over arbeidsmarktcommunicatie'
Header-SVW-BE-2

Kies voor effectieve wervingskanalen

/
In de praktijk blijkt er een mismatch te bestaan tussen de meest ingezette kanalen en de meest effectieve kanalen. Tijd voor een evaluatie.
Header Wat is RMA?

Wat is Recruitment Marketing Automation?

/
Recruitment Marketing Automation is de toekomst van werving. Maar wat is het nu eigenlijk? Je leest het in deze blog.
Header-SVW-BE-1

De Stand van Werven in België en Nederland - Wat zijn de verschillen?

/
In deze blog staan we stil bij de verschillen en overeenkomsten in de Stand van Werven België en Nederland.
Header- and the winner is

And the winner is...

/
In deze blog lees je wie er met de felbegeerde titel 'Aanstormend Spreektalent' naar huis is gegaan op 23 september.
header-svw5

In tijden van schaarste wordt de korte termijn weer belangrijker

/
Nu de arbeidsmarkt snel krapper is geworden, gaat het in de boardrooms…

Interview met Martijn Hemminga over de Masterclass Werven met Video

/
We vroegen hoe je werft via video in een interview met Martijn. Het interview is uiteraard opgenomen op video. Bekijk hem in deze blog!
Header - svw 4

Waarom de beste kandidaten nog niet via sociale media komen

/
Sociale media worden steeds belangrijker als wervingskanaal. Maar ze leveren niet de beste kandidaten op. Waar vind je de toppers dan wel?
Header - anoniem cv

Solliciteren met een anoniem cv?

/
We zien steeds meer vraag naar anonieme cv’s. De kenmerken en voor- en nadelen van een anoniem cv lees je in deze blog.