Het thema 'Fit for the Future' lijkt actueler dan ooit met thema’s als digitalisering, verdwijnende functies, upgrading en meer. Tegelijkertijd is de arbeidsmarkt de afgelopen twee jaar alleen maar verbeterd en ontstaan er ontzettend veel kansen. Waar mbo’ers eerst weinig kansen leken te hebben en dit de groep was waar naar de toekomst toe de meeste zorgen over waren, is dit nu de groep waar het meeste behoefte aan is.

Meest gevraagde functies Nederland VMBO / MBO

Als we kijken naar de top 10 meest gevraagde functies voor vmbo / mbo geschoolden in de afgelopen 12 maanden dan zien we dat er met name vraag is naar de fysieke beroepen. Opvallend genoeg komt ook de administratief medewerker weer in de top 10 meest gevraagde functies voor.

1. Productiemedewerker
2. Medewerker klantenservice
3. Servicemonteur
4. Magazijnmedewerker
5. Chauffeur vrachtwagen
6. Logistiek medewerker
7. Medewerker schoonmaakbedrijf
8. Verzorgende Individuele Gezondheidszorg
9. Verkoper
10. Administratief medewerker

Beroepen die gaan verdwijnen

Nog opvallender is wanneer u dit lijstje zou leggen naast het lijstje met beroepen die geautomatiseerd, gedigitaliseerd of gerobotiseerd kunnen worden. Zeker de helft komt ook voor in het lijstje met beroepen die gaan verdwijnen. Het huidige beeld laat dus een ander beeld zien, dan het beeld dat we schetsen voor de toekomst. Daarbij lijkt de upgrade op de arbeidsmarkt waarbij we steeds hoger geschoold personeel nodig hebben in de huidige arbeidsmarkt nog niet echt door te zetten. Waarschijnlijk een effect van de aantrekkende arbeidsmarkt en schaarste waardoor er weer breder wordt geworven. Dit zal echter slechts een tijdelijk effect zijn. De vraag is: Wat is nu waarheid?

Voldoende grip op de ontwikkelingen op de interne en externe arbeidsmarkt

Medewerkers meenemen in alle veranderingen die spelen op de arbeidsmarkt, binnen organisaties en binnen functies wordt door de huidige ontwikkelingen lastiger. Hoe onderbouwt u het verhaal dat de klantenservice medewerker wordt gedigitaliseerd, terwijl er op de arbeidsmarkt enorm veel vraag naar is? Daarmee lijkt de urgentie om te ontwikkelen weer wat af te nemen, terwijl de urgentie er zeker nog is. Niets is namelijk zo onzeker als de toekomst. Het is dan ook niet onze taak als HR- of loopbaanprofessional om de toekomst exact te voorspellen, maar mensen hierop voor te bereiden, wendbaar te maken. Hiervoor is het essentieel om zelf voldoende grip te hebben op de ontwikkelingen op de interne en externe arbeidsmarkt:

  • Waar is nu en in de toekomst vraag naar, intern en extern?
  • Welke skills en vaardigheden zijn noodzakelijk en gewild?
  • Wat maakt mensen kwetsbaar?
  • Welke alternatieve loopbaanpaden kunt u mensen bieden?
  • Hoe ontwikkelen branches en sectoren zich?

Mee ontwikkelen met de veranderende arbeidsmarkt

Wanneer u antwoord kunt geven op bovenstaande vragen, kunt u organisaties, managers en medewerkers veel gerichter adviseren over ontwikkelpaden en perspectief. Juist in het kader van preventieve mobiliteit en duurzame inzetbaarheid is grip houden op ontwikkelingen een belangrijke kwaliteit. Fit for the future betekent namelijk niet nu opleiden voor beroepen die over vijf jaar mogelijk zullen ontstaan, maar betekent mee ontwikkelen met de veranderende arbeidsmarkt. En daar ligt voor veel adviseurs juist de uitdaging.

Blog door Maaike Kooter

Maaike Kooter is als trainer, productontwikkelaar en marketeer werkzaam als projectleider Employability bij arbeidsmarktonderzoeksbureau Intelligence Group. Met een frisse en arbeidsmarktgerichte blik traint zij regelmatig professionals en werkzoekenden hoe ze snel hun weg kunnen vinden op de huidige arbeidsmarkt. Lees meer >>

Ook grip houden op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt?

Dinsdag 15 mei start de succesvolle Leergang Arbeidsmarktgedreven Loopbaanprofessional voor de negende keer. Deze leergang wordt op de onafhankelijke website Springest gewaardeerd met een 8,5 gemiddeld. Tijdens deze leergang leert Maaike Kooter u in 2,5 dag de juiste arbeidsmarktkennis te vinden, interpreteren, gebruiken en direct te vertalen naar concrete arbeidsmarktkansen en een maatwerk aanpak voor werkzoekenden.