Het begrip leads komt uit de wereld van sales. Er worden potentiële klanten mee bedoeld waarmee contact is gelegd. Je voelt zelf al wel aan dat het begrip ook heel relevant is voor recruiters. Nu veel organisaties inmiddels talent pools hebben opgezet en strategieën bedenken voor proactive recruitment is het een zeer geschikt moment om eens te kijken hoe jouw organisatie recruitment lead generation – ook vaak sourcing genoemd – zou kunnen aanpakken. Naast het hoe gaan we ook kort in op het waarom.

Sourcing&Search

De noodzaak van recruitment lead generation

In sommige sectoren van de Nederlandse arbeidsmarkt kunnen recruiters zich niet eens meer herinneren dat er geen krapte was. Het aanbod van talent is schaars en als vragende partij zul jij het moeten verleiden. Succesvol werven valt of staat bij het bereiken van latente werkzoekenden. Het aanbod van actief werkzoekenden is in veel sectoren simpelweg te klein. En dus heeft jouw organisatie een voorsprong als je continu in contact bent met zoveel mogelijk mensen die voldoen aan profielschetsen voor alle mogelijke functies binnen jouw organisatie. Daarmee kun je het risico cruciale posities niet of pas na lange tijd ingevuld krijgen verkleinen. Organisaties die over een goede talent pool beschikken hebben de meeste vacatures bij wijze van spreken al ingevuld voor ze ontstaan.

Overtuigd van het waarom? Dan is het nu tijd om te kijken naar het hoe.

Hoe pak je recruitment lead generation aan?

Een eerste antwoord op die vraag is ‘met veel geduld’. Bij lead generation/sourcing kijken we naar de (middel)lange termijn. We denken aan het opbouwen van relaties en niet aan direct scoren. Het opzetten van een talent pool kan – zeker voor grotere organisaties –daarvoor een goed middel zijn. Je talent pool moet echter gevuld en onderhouden worden. Het vergt dus een serieuze investering in met name communicatie. Verderop in dit blog zullen we daar wat dieper op ingaan.

Proactive recruitment

Naast de talent pool zijn er natuurlijk nog andere vormen van proactive recruitment. Werken aan een sterk werkgeversmerk door te investeren in employer branding is ook een vorm van proactive recruitment. Als onderdeel daarvan, maar ook los daarvan kun je inzetten op kennisoverdracht, zowel in de vorm van eenzijdige communicatie als in een dialoog met je beoogde kandidaten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan blogs, webinars, (online) workshops, e-books, (online) open dagen, forums (al dan niet live) en publicaties op social media. Ook je recruitment site kan daar natuurlijk een rol in spelen.

Referral

Een ‘ouderwetse’ vorm van proactive recruitment is referral. Denk daarbij verder dan alleen een programma waarin je medewerkers beloont wanneer ze succesvol iemand aanbevelen. Stimuleer je medewerkers om je organisatie en de daaraan verbonden functies actief uit te dragen op een positieve manier, ook als er geen concrete vacatures zijn. Maak ze ambassadeurs van je organisatie door ze actief te betrekken in het sourcing-proces. Ze stimuleren om hun kennis actief uit te dragen (blogs, congressen en seminars) kan daar ook een onderdeel van zijn.

Leads voor je talent pool

Puur technisch gezien is een talent pool niet meer dan een database met potentiële medewerkers. Uiteenlopend van mensen die nog op school zitten of studeren tot (oud-)stagiaires, mensen die op enigerlei wijze interesse hebben getoond in jouw organisatie als mogelijke werkgever en eventueel ook oud-medewerkers. Om je talent pool uit te breiden moet je mensen prikkelen om te laten blijken dat ze geïnteresseerd zijn in jouw organisatie als werkgever. Daarvoor kun je tal van communicatiekanalen gebruiken. Blogs, social media en andere publicaties bijvoorbeeld, aanwezig zijn op allerlei type events (of ze zelf organiseren), adverteren, een enquête in je doelgroep waarvan de resultaten interessant zijn voor die doelgroep, een quiz of een game die jou info geeft over deelnemers en hen info geeft over de activiteiten van jouw bedrijf, contact onderhouden met oud-medewerkers en -stagiairs (bijv. in de vorm van een e-mailnieuwsbrief), etc. Een aantal van die middelen kun je ook gebruiken om je talent pool te onderhouden. Denk aan (on- of offline), magazines en nieuwsbrieven, (career) blogs en e-boeken, en VIP-uitnodigingen voor workshops, seminars en andere events. Houd daarbij altijd voor ogen dat het draait om contact dat gebaseerd is op wederzijdse interesses.

De Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie verzorgt de tweedaagse training Sourcing & Search voor professionals die hun doelgroep (pro)actiever willen benaderen.

Andere interessante blogs

Hoe schrijf je een wervend bedrijfsprofiel?

/
Hoe schrijf je een wervend bedrijfsprofiel? Je leest de richtlijnen in deze blog.

Storytelling in recruitment en employer branding

/
Verhalen helpen ons om informatie over te brengen en te onthouden. Ook in recruitment wordt de kracht van het verhaal steeds meer onderkend.
Header Candidate Experience: deze fouten wil jij als recruiter niet maken

Candidate experience: deze fouten wil jij als recruiter niet maken

/
In deze blog lees je welke fouten jij als recruiter niet wilt maken als het gaat om de candidate experience.
Header- lead gen

Hoe genereer je recruitment leads?

/
Dit is het moment om te kijken hoe jouw organisatie recruitment lead generation – ook vaak sourcing genoemd – zou kunnen aanpakken.
Header meten is weten

Van meten naar weten in recruitment met Google Analytics

/
In deze blog krijg je antwoord op welke vragen Google Analytics voor jou als recruitmentspecialist kan beantwoorden.
Talkshow RMA

Talkshow Recruitment Marketing Automation

/
Meld je aan voor de talkshow waar onze vakexperts aan de tand worden gevoeld over Recruitment Marketing Automation.

Doe mee met het onderzoek 'De Stand van Werven 2021'

/
De Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie heeft al 7 jaar op…
Header WordPress AvAC Blog's - Employer branding – wereld van werkgevers is aan het veranderen

Employer branding – wereld van werkgevers is aan het veranderen

/
De wereld van werkgevers is aan het veranderen op korte en lange termijn. In deze blog het effect daarvan op de employer brand.
Header WordPress - vaste basis, meebewegen met de tijd

Employer branding – vaste basis, meebewegen met de tijd

/
Hoe verandert het vakgebied employer branding? In de basis van employer branding verandert er weinig. In deze blog gaat het over de basis.