In dit tweede deel van het drieluik (lees hier de eerste) over candidate experience gaan we in op de doorlooptijd die kandidaten acceptabel vinden voor een sollicitatie, op het aantal gesprekken dat ze verwachten te voeren tijdens de procedure en op het aantal sollicitaties dat ze nodig hadden om hun laatste baan te vinden. We hebben het dus over drie soorten gegevens: een mening, een verwachting en een constatering. Omdat eerdere ervaringen een belangrijke rol spelen bij de vorming van de hier gevraagde mening en verwachting, scharen we deze ook onder candidate experience.

Banner - Candidate Experience

Wat vinden kandidaten een acceptabele doorlooptijd?

De totale steekproef uit de Nederlandse Beroepsbevolking geeft in 2020 aan een gemiddelde doorlooptijd van 3,6 weken acceptabel te vinden voor een sollicitatieprocedure (bron: Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek 2020.) Mannen zijn met een acceptabele doorlooptijd van 3,7 weken iets geduldiger dan vrouwen (3,5 weken).

Waar geslacht een verwaarloosbaar verschil oplevert van circa 1 dag, is het opleidingsniveau in veel sterkere mate bepalend voor welke doorlooptijd kandidaten acceptabel:

Opleidingsniveau Doorlooptijd
WO 4,2 weken
HBO 3,8 weken
MBO 3,4 weken
VMBO 3,3 weken

Tenminste driekwart van de kandidaten op alle opleidingsniveaus vindt een doorlooptijd van ten hoogste 4 weken acceptabel, bij vmbo/mbo ligt dat zelfs op 87%. Een zeer kleine groep kan leven met een doorlooptijd van meer dan 8 weken.

Leeftijd speelt nauwelijks een rol bij de acceptabele doorlooptijd. Jongeren t/m 30 jaar zijn hooguit een tikkeltje ongeduldiger dan 30-plussers.

In vergelijking tot 2019 is de situatie in 2020 vrijwel gelijk gebleven. Hier en daar zien we zeer kleine verschillen, zowel in de gemiddelde acceptabele doorlooptijd als in de onderliggende cijfers. De werkelijke doorlooptijd ligt vaak een stuk hoger dan wat kandidaten wenselijk vinden. Er is dus werk aan de winkel voor recruiters!

Hoeveel gesprekken verwachten kandidaten te moeten voeren?

Gemiddeld verwachten kandidaten zowel in 2019 als 2020 dat ze 2,4 gesprekken moeten voeren tijdens een sollicitatieprocedure. Mannen hebben in 2020 met 2,5 een iets hogere verwachting dan vrouwen (2,3). De drie leeftijdsgroepen hadden gemiddeld dezelfde verwachting. Kandidaten met een wo-opleiding verwachten gemiddeld iets meer gesprekken te moeten voeren (2,5), terwijl de verwachting van mbo’ers juist iets lager ligt dan het gemiddelde (2,3). Vmbo’ers en hbo’ers weken in 2020 niet af van het gemiddelde van de Nederlandse beroepsbevolking.

Ruim 90% van de kandidaten verwacht 1-3 gesprekken te moeten voeren tijdens een sollicitatieprocedure, ongeacht de segmentatie volgens geslacht, leeftijdsgroep of opleidingsniveau. Het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group geeft geen informatie over in hoeverre kandidaten het positief dan wel negatief vinden als organisaties afwijken van die verwachting. Het feit dat een groot deel van de kandidaten aangeeft slecht te slapen de nacht voor een sollicitatiegesprek geeft wel een indicatie. Werkgevers doen er dus waarschijnlijk goed aan om zo mogelijk niet van de verwachting af te wijken, ondanks de 3% van de mannen die verwacht ten minste 7 gesprekken te moeten voeren!

Hoeveel sollicitaties hebben kandidaten nodig om een baan te vinden?

Deze vraag is in 2020 geïntroduceerd in het AGO. Kandidaten is gevraagd een bandbreedte aan te geven (0, 1-5, 6-10, 11-15, 16-20 of meer dan 20). Er zijn dus geen exacte aantallen beschikbaar. Iets minder dan een kwart van de respondenten (23%) heeft helemaal niet hoeven solliciteren voor hun laatste baan. Ruim tweederde (68%) solliciteerde 1 tot 5 keer en 4% solliciteerde 6 tot 10 keer. Nog eens 4% solliciteerde minstens 11 keer. Vrouwen kwamen iets minder vaak zonder solliciteren aan hun baan dan mannen, maar hadden verder minder pogingen nodig.

Van de kandidaten vanaf 51 jaar heeft 28% niet gesolliciteerd naar hun laatste baan (waarschijnlijk worden zij vaker benaderd door headhunters en hebben zij een groter netwerk), bij jongeren tot en met 30 jaar is dat slechts 18%. De leeftijdsgroep 50-plus heeft daarentegen vaker meer dan 20 sollicitaties nodig gehad.

Lager opgeleiden kwamen ook relatief vaker aan hun baan zonder te solliciteren (vmbo 32%, mbo 25%). Het lijkt waarschijnlijk dat zij vaker bij een stagebedrijf blijven ‘hangen’ of via informele contacten een baan vinden. Hoger opgeleiden (hbo/wo) vonden in 19% van de gevallen een baan zonder solliciteren, ruim onder het gemiddelde. Wo-opgeleiden zijn ook oververtegenwoordigd in de groep die 6 tot 10 keer solliciteerde en in de groep die meer dan 20 keer heeft gesolliciteerd voor hun laatste baan. Tijd voor een sollicitatiecoach?

Andere interessante blogs

Header WordPress - 4 tips voor een goede vacaturetekst

4 tips voor een goede vacaturetekst

/
Waar moet je nou allemaal rekening mee houden bij het schrijven van een zo goed mogelijke vacaturetekst? In deze blog geven we je alvast 4 tips om mee te beginnen!
Header - Waarover onderhandelen kandidaten met hun beoogd werkgever

Waarover onderhandelen kandidaten met hun beoogd werkgever?

/
Net als onderhandelen bij aankoop of verkoop van een auto of huis, onderhandelen we ook over de waarde van het arbeidscontract.
Webinar

Webinar 'Thuiswerk sourcing basics'

/
vrijdag 5 maart geeft docent Sandor Lokenberg het webinar met 10 Sourcing & Search tips voor jouw recruitment afdeling
Header - Wat kan je verwachten bij het seminar beter werven in de zorg

Wat kan je verwachten tijdens het seminar beter werven in de zorg?

/
Benieuwd wat je kan verwachten tijdens Beter werven in de Zorg? Lees dat snel verder!
Header - Doorlooptijd, verwacht aantal gesprekken en benodigd aantal sollicitaties

Doorlooptijd, verwacht aantal gesprekken en benodigd aantal sollicitaties

/
In een serie van drie artikelen gaan we in op de door kandidaten gewenste sollicitatiesituatie. In dit tweede artikel staan de doorlooptijd, verwacht aantal gesprekken en benodigd aantal sollicitaties centraal.
Header - CE Blog 1

De 10 belangrijkste aspecten van de sollicitatieprocedure volgens kandidaten

/
In een serie van drie artikelen gaan we in op de door kandidaten gewenste sollicitatiesituatie. In dit eerste artikel staat de candidate experience top-10 centraal. Wat zijn de verwachtingen en ervaringen van mensen die een baan zoeken met de organisatie waar ze solliciteren?
Header - De verschillen tussen een sourcer en een searcher

De verschillen tussen een sourcer en een searcher

/
Op internet lees je veel over sourcing & searchen. Maar wat is nou eigenlijk het verschil tussen deze twee termen? Je leest het in deze blog.
recruitment marketing

Maak verschil met recruitment marketing

/
Recruitment marketing is een term die je steeds vaker voorbij ziet komen. Zet jij recruitment marketing al in? Nog niet? In deze blog vertellen we je waarom je hier, vooral in deze tijd, in moet investeren.
Blog - valkuilen

5 redenen waarom jij topkandidaten verliest

/
In deze blog 5 redenen waarom jij goede kandidaten verliest en hoe je dit kan tegengaan.