De krapte op de arbeidsmarkt maakt dat de vraag naar starters en jong talent veel groter is dan het aanbod. In een drieluik over starters en jong talent laten we Nynke de Jong (bol.com) en Wieke Dijkstra (Ikinc.) aan het woord over het leren begrijpen en bereiken van deze jonge generatie. In dit eerste deel van het drieluik vertelt Nynke over de generatiekloof op de werkvloer.

Generatie Y versus de babyboomers

De jong volwassenen van vandaag (geboren tussen 1980 en 2000) vormen samen de Generatie Y, ook wel de millennials genoemd. De millennials verwerven een duidelijke plek op de arbeidsmarkt. De normen en waarden van Generatie Y hebben een grote invloed op zaken als onderwijs, werk, media en marketing. Er zijn diverse verschillen te benoemen tussen millennials en andere generaties. Hun ouders zijn veelal van de generatie X (1965-1980) en hun grootouders van de babyboomgeneratie (1940-1965). De opa's en oma's uit de babyboomgeneratie werkten in hun tijd hard voor de kost; een lifetime employment. Ouders uit Generatie X kregen daarin al meer vrijheid en ruimere keuzes. Tegenwoordig zijn er keuzes in overvloed, en dat zorgt veelal voor keuzestress. Het grootste verschil tussen grootouders en hun kleinkinderen is dat de jongere generatie niet meer leeft voor het werk. Een baan moet vooral aansluiten op ambities en andere levensdoelen, zoals het onderhouden van een vitaal sociaal leven. De millennials worden daardoor soms aangezien voor verwend en zelfingenomen. Maar is dat wel zo eerlijk? De jongere generatie is grootgebracht in een wereld waarin je alles kan bereiken wat je maar wilt. Kernwaarden in de opvoeding zijn het zelf mee beslissen en dicht bij jezelf blijven. Ze hebben geleerd zich uit te spreken over datgene waar zij voor staan. De oudere garde heeft meer weg van de Rotterdamse instelling 'Niet lullen, maar poetsen' en vinden dat ze eerst moet werken voor ze mogen meepraten. Jong talent wil best poetsen, maar wil wel eerst weten waarom. En dat vraagt om een andere insteek.

'DE JONGERE GENERATIE IS GROOTGEBRACHT IN EEN WERELD WAARIN JE ALLES KAN BEREIKEN WAT JE MAAR WILT'

Moeten we echt vergelijken?

Het is onontkoombaar: cultuurverschillen tussen generaties zijn er nu eenmaal. We zijn allemaal het product van onze opvoeding en de tijd waarin we leven.  Maar uit ervaring blijkt ook wel dat de verschillen tussen die generaties eigenlijk helemaal niet zo groot zijn als we soms denken. We willen meestal wel hetzelfde, maar we hebben een andere kijk op de zaak en uiten ons daarin anders. Als de focus daarop gelegd wordt, kunnen we ergernissen veranderen in iets lucratiefs. Een diversiteit aan generaties op de werkvloer is juist iets om vruchten van te plukken.

Stigma versus torenhoge verwachtingen

De millennials van deze wereld hebben te maken met een hardnekkig stigma: ze worden gezien als bijdehand, egoïstisch en gemakzuchtig. Maar er is ook een andere kant van de medaille: er zijn zóveel indrukken te verwerken en keuzes te overwegen, dat het haast niet bij te houden is. Torenhoge verwachtingen en social media zorgen ervoor dat de hele wereld over je schouder met je meekijkt. Jong talent is geboren en getogen met het world wide web en hebben flexibel werken hoog in het vaandel staan. Zij zien niet in wat het nut is van een 9-tot-5-baan op een (saai) kantoor op een vaste werkplek. Zij werken liever tussen het sporten en persoonlijke afspraken door, wanneer het hén uitkomt. Zo ook in de avonduren als hun werk dan nog niet af is. Millennials zijn dus heus wel gemotiveerd en ambitieus, maar ze zijn niet meer van het inklokken.

'MILLENNIALS ZIJN WEL GEMOTIVEERD EN AMBITIEUS, MAAR ZE ZIJN NIET MEER VAN HET INKLOKKEN'

Bouw aan een relatie 

Ga eens écht in gesprek met het jonge talent op je werkvloer. Wat kan er in hun ogen verbeterd worden en waarom vinden zij dat? Leer van elkaar en sta open voor elkaars kijk op de zaak. Bouw aan een relatie, in plaats van op inhoud aan te sturen. Jong talent voegt zich naar de gebruiken van het bedrijf waar ze gaan werken. Maar een open communicatie is cruciaal, want autonome talentvolle medewerkers vertrekken snel als er niet naar ze geluisterd wordt.

Meer weten over het werven van starters en jong talent?

Donderdag 4 april 2019 vindt de masterclass Werven van starters en jong talent plaats. Tijdens deze masterclass word je geïnspireerd en leer je o.a. het verleiden van starters en de daarbij behorende communicatie instrumenten, het managen van verwachtingen binnen de eigen organisatie, CRUSH: Coolness, Real, Unique, Self-Identification en Happy, de generaties vergeleken: de do’s & don’ts en unieke cijfers en feiten. Lees meer en/of schrijf direct in >>