Het gaat niet héél hard, maar toch schrijdt de automatisering in recruitment in Nederland steeds verder voort, zo blijkt uit De Stand van Werven 2021. Maar waarom blijft het gebruik van data dan nog zo achter?

Verwacht je dit jaar meer of minder tools in te zetten voor je recruitment? Op die vraag antwoordt ruim de helft van de recruiters volmondig ‘ja, meer tools’. Het aantal recruiters dat zegt juist minder op tools te gaan vertrouwen, schommelt slechts rond de 20 procent. En gaat de productiviteit dit jaar omhoog door verder te automatiseren en te digitaliseren? Opnieuw zegt de helft van de recruiters dit te verwachten, terwijl slechts ongeveer een kwart op dit gebied eigenlijk geen hoge ambities heeft.

automatisering in recruitment

Duidelijke cijfers, in De Stand van Werven 2021, de recent verschenen zevende editie van een onderzoek naar alles wat recruiters boeit, uitgevoerd tussen februari en mei dit jaar, onder bijna 250 wervingsprofessionals, zowel aan de corporate als aan de bureaukant. Recruitment wordt dus steeds meer een vak waar technologie de dienst uitmaakt, lijkt het. De voorspelling van goeroe Kevin Wheeler, dat bijna elk onderdeel van het proces inmiddels door technologie ondersteund of zelfs volledig overgenomen kan worden, wordt steeds meer bewaarheid, als je het zo leest.

En hoe is het dan in de praktijk?

Maar er is ook een andere kant aan het verhaal. En die laat zien dat de praktijk nog niet altijd synchroon loopt met de ambities. Want de technologische verwachtingen mogen dan hooggespannen zijn, gevraagd naar hoe de automatisering in het áfgelopen jaar is doorgevoerd, blijkt de voortgang toch een stuk minder hard te lopen. Onder de corporate recruiters zegt bijvoorbeeld maar net een derde in 2020 méér recruitmenttools te zijn gaan gebruiken.

stand van werven 2021

Opvallend, want aan de andere kant zegt ook meer dan de helft van de ondervraagden vorig jaar meer productiviteit te hebben ervaren door werkzaamheden te automatiseren en te digitaliseren.

stand van werven 2021 tech

Niet hoog op de agenda

Maar ook uit andere vragen in het onderzoek blijkt dat recruitmenttooling dit jaar niet bijster hoog op de agenda staat, noch bij corporate recruiters, noch bij hun evenknieën aan bureauzijde. Vreemd, zegt hoofdonderzoeker Geert-Jan Waasdorp (Intelligence Group) in het rapport. ‘Het lijkt nu vooral ‘meer van hetzelfde doen’ in plaats van ‘slimmer doen’. Terwijl juist slimmer werven toch een belangrijk instrument is om de schaarste op de arbeidsmarkt te lijf te gaan.’

‘Niet méér tooling, maar de huidige tooling beter beheersen leidt vaak tot meer productiviteit.’

Al tekent hij daarbij ook aan dat het niet altijd hoeft te gaan om méér tooling. ‘Vanuit het verleden weten we dat eerder minder tooling, maar het beter beheersen van de bestaande tooling leidt tot productiviteitsverbetering. En dat het opleiden en beter maken van de bestaande recruiters leidt tot een hogere productiviteit en dat meer recruiters (van mindere kwaliteit) leidt tot afnemende meeropbrengsten, lees: lagere productiviteit.’

Waar blijven de data?

Opvallend in het onderzoek is ook dat data driven recruitment nog niet bijster hoog op de agenda staat. Zelfs niet in arbeidsmarktcommunicatie, waar al lang wordt gesproken over recruitment marketing automation, iets wat ook bij uitstek data driven kan zijn. Maar ‘data’ nemen juist af als prioriteit, net als recruitmentmarketing en het optimaliseren van het recruitmentproces.

Data driven recruitment’ neemt opvallend genoeg af als prioriteit.

‘Hierin lezen we vooral signalen dat de ingezette modernisering, digitalisering en automatisering in recruitment tijdens de coronacrisis ‘on hold’ zijn gezet en dat zelfs teruggevallen wordt op eerdere bewezen wervingstechnieken’, aldus Waasdorp. ‘Daarmee lijkt het vooral business as usual en ligt in 2021 minder de focus op verder moderniseren. Een ontwikkeling die het vak ook kan opbreken, nu de grote krapte voelbaar is op de markt.’

De Stand van Werven 2021

De Stand van Werven is een jaarlijks grootschalig onderzoek onder Nederlandse wervingsprofessionals. De zevende editie is recent verschenen. Het volledige onderzoek is hier te downloaden. Dit is het tweede artikel in een serie verdiepende artikelen over dit onderzoek die de komende weken op deze site verschijnen.

Stand van Werven