2021 staat voor de deur. Een nieuw jaar betekent voor veel mensen het starten met goede voornemens. Is een van jouw goede voornemens jezelf ontwikkelen op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie, recruitment of mobiliteit? Dan hebben wij goed nieuws. In het voorjaar van 2021 staan er 6 nieuwe trainingen gepland. Weten welke dit zijn? Je leest het in deze blog.

Banner - Bootcamp Arbeidsmarktcommunicatie

Wanneer vinden de 6 nieuwe opleidingen plaats?

De nieuwe opleidingen gaan vanaf januari van start. Een overzicht:

Wat houden de 6 nieuwe opleidingen in?

Masterclass doelgroepanalyse en persona’s

Tijdens deze masterclass krijg je inzicht in specifieke doelgroepen op de arbeidsmarkt door middel van een doelgroepanalyse. Je krijgt arbeidsmarktbronnen aangereikt die je van deze informatie kunnen voorzien. Waarom is het genereren van een doelgroepanalyse relevant voor jou? Zodra jij antwoord hebt op wervingsvragen en jij de demografie, gedragspatronen, motivatie en doelen van je kandidaat kent, wordt het eenvoudiger om arbeidsmarktcommunicatie te ontwikkelen en af te stemmen op de ideale kandidaat per vacature.

Het Arbeidsmarktcommunicatieplan

De arbeidsmarkt is meer dan ooit in beweging. Van werkgevers vergt dit extra inspanningen om de juiste medewerkers voor de organisatie aan te trekken en te behouden. Door corona is vooruitkijken niet eenvoudig, maar toch wil je consistent en continu werken aan je arbeidsmarktcommunicatie. Een gedegen, maar ook praktisch arbeidsmarktcommunicatieplan is dan ook essentieel.

In deze live online workshop leer je niet alleen hoe je een goed arbeidsmarktcommunicatieplan opstelt, maar werk je er ook drie weken actief aan. Aan de hand van drie online live workshops, toegang tot een online kennisbank en een één-op-één sparsessie met jouw docent/begeleider Martijn Hemminga werk je in korte tijd toe naar een blauwdruk voor jouw eigen plan.

Jouw recruitment KPI’s in 2021

Het einde van de klassieke recruitment KPI’s zoals ‘cost per hire’ en ‘time to fill’ is in zicht. Een nieuwe generatie KPI’s klopt op de deur. Tijdens deze masterclass leer je welke KPI's dat zijn en hoe je deze kunt meten en toepassen in jouw recruitmentstrategie voor 2021.

Masterclass Candidate Experience

Een positieve candidate experience geeft je kandidaten het gevoel dat ze gewaardeerd, gerespecteerd en geënthousiasmeerd worden. Een negatieve candidate experience heeft precies het tegenovergestelde effect: de kandidaten lopen voortaan liever in een grote boog om jou heen. Dat laatste wil je natuurlijk voorkomen.Tijdens deze masterclass gaan we aan de slag met de definitie van de candidate experience en hoe je deze in kaart brengt. We gaan deze masterclass uit van de spelregels van de huidige arbeidsmarkt. Welke fases doorloopt een kandidaat en hoe speel je daar op in? Daarnaast komen er interessante cijfers en data aanbod over de ervaringen van kandidaten tijdens het wervingsproces.

Masterclass benaderen en interviewen

Je hebt een kandidaat gevonden en de volgende stap is “hoe benader en verleid ik deze kandidaat”. Met handige tips en bewezen methodes helpen wij jou met deze volgende stap. Hoe combineer je screening met jouw openstaande vacature en wat doet het eerste contactmoment en de eerste indruk van de kandidaat met jou en jouw bedrijf?

Na het benaderen en het verleiden van kandidaten zal de nadruk liggen op interviewen van kandidaten o.a. via de STARR- methodiek. Tijdens deze masterclass wordt vooral veel geoefend. Geoefend in het verleiden van een kandidaat, het voeren van een gesprek, in het luisteren, in het doorvragen, in stil zijn, in een kandidaat op zijn/haar gemak stellen en kritisch doorvragen.

Werven via video

Online video is niet meer weg te denken uit ons leven. Ook voor arbeidsmarktcommunicatie wordt video steeds belangrijker, want video geeft verhalen een extra dimensie. Van vacature in videovorm tot werkgeversvideo voor employer branding.

In de masterclass werven via video krijg je als deelnemer een goed beeld van de vele mogelijkheden die er zijn om jouw boodschap te vertellen via video. Aan de hand van vele voorbeelden krijg je een goed beeld van de mogelijkheden die video jou kan bieden. Met veel concrete tips hoe je een externe partij kunt aansturen bij de productie van een video, maar ook hoe je zelf een video kunt maken.

Meer informatie?

Wil jij meer weten over deze trainingen of een van onze andere trainingen? Dat kan door een kijkje te nemen op de trainingspagina’s, welke je hier kunt vinden.