Het inzetten van medewerkers voor het vervullen van vacatures biedt veel voordelen. Het via-via werven is dan ook bij veel organisaties een belangrijke manier om nieuwe medewerkers te werven. Wij hebben tien voordelen op een rij gezet.

Leergang Arbeidsmarktcommunicatie-algemeen

De 10 voordelen van Referral Recruitment

Dat Referral Recruitment vele voordelen heeft is natuurlijk duidelijk. Maar wat zijn die voordelen dan concreet? We nemen je door 10 voordelen heen.

1. Voorselectie

Medewerkers weten als geen ander wie er bij de organisatie past en wie ze als collega willen hebben. Ze passen onbewust voorselectie toe en zullen alleen die mensen in hun netwerk aandragen waarvan ze het idee hebben dat deze bij de organisatie past. Medewerkers willen tevens geen slechte reputatie opbouwen door iemand voor te dragen die niet past.

2. Smallere funnel

Door voorselectie van aangedragen kandidaten is de funnel veel smaller. Als je daarnaast de harde eisen van de openstaande vacature met je medewerkers bespreekt (bijvoorbeeld VOG, bepaalde opleiding of maximale salaris) dan zijn er veel minder CV's nodig om iemand aan te nemen dan via welke vorm dan ook.

3. Aangedragen kandidaten blijven langer

Wanneer iemand binnen is gekomen via referral recruitment, blijkt dat deze medewerker langer in dienst blijft dan gemiddeld. Dit komt enerzijds door de voorselectie en anderzijds speelt het ook mee dat de medewerker die de kandidaat heeft aangedragen een bekende is. Dit zorgt voor meer loyaliteit en een goede basis van vertrouwen. Zo begin je met 1-0 voor!

4. Medewerkers die aandragen blijver langer

Niet alleen de medewerker die is aangedragen blijft langer dan gemiddeld. Ook de aandragers blijven langer werken. Mensen die hun netwerk aanspreken om bij dezelfde organisatie te komen werken zijn meer dan gemiddeld betrokken. Zij zullen de organsiatie niet zo snel verlaten. Daarnaast kan het ook bij de aandrager meespelen dat deze blijft werken doordat er een of meerdere mensen uit zijn/haar netwerk nu collega zijn.

5. Stimuleert betrokkenheid

Medewerkers worden gevraagd om de organisatie te helpen om nieuwe collega's te vinden. De medewerkers worden op deze manier betrokken bij een gezamenlijk doel en worden zo actiever betrokken bij de organisatie.

6. Vacatures worden sneller ingevuld

Met referral recruitment worden vacatures veelal sneller ingevuld dan via reguliere recruitment. De gemiddelde time to hire is in 2020 gestegen van 57 naar 65 dagen en de kans dat je hieronder blijft is groter met een goede doordacht referralprogramma.

7. Duurzaam werven

Wanneer het referralprogramma goed is opgezet en het voldoende intern wordt gepromoot, zorgt het voor een continue instroom van bruikbare CV's. Zelfs wanneer je niet direct een vacature hebt, kun je op deze wijze een kwalitatieve talentpool opbouwen.

8. Ambassadeurschap

Medewerkers zullen alleen een vacature in hun netwerk aanraden wanneer ze in de organisatie geloven en achter de missie van de organisatie staan. Een referralprogramma versterkt het ambassadeurschap en het werkgeverschap van de organisatie!

9. Employer branding

Mensen geloven meer wat mensen in hun netwerk zeggen over een organisatie dan advertenties. Wanneer jouw medewerker tegen iemand in zijn of haar netwerk vertelt wat een goede werkgever jij bent, dan wordt hier veel meer waarde aan gehecht. Het versterkt jouw employer brand op een authentieke manier.

10. Wervingskosten zijn lager

Last but not least zijn over het algemeen de wervingskosten een stuk lager dan via andere wervingsmethoden. Werkgevers die de stap maken naar referral recruitment zien hun wervingskosten flink teruglopen.