Bedrijven hebben momenteel een behoorlijke uitdaging om nieuw talent te verbinden aan hun organisatie. Daarbij is een scherpe focus op goede arbeidsmarktcommunicatie van groot belang. Maar wat is arbeidsmarktcommunicatie nu eigenlijk? We nemen je in dit vierluik over arbeidsmarktcommunicatie mee naar de vier hoofddoelen van arbeidsmarktcommunicatie:

 1. Doelgroepgericht Werven
 2. Employee Relationship Management (ERM)
 3. Employer Branding
 4. Verbinding

In dit tweede deel gaan we het hebben over een van de mooiste en tevens een van de meest onderbelichte onderwerpen, nl. Employee Relationship Management. Employee Relationship Management biedt namelijk heel veel kansen.

Essentie van Employee Relationship Management

Employee Relationship Management oftewel ERM komt van CRM en staat voor relatiemanagement met medewerkers. Niet alleen potentiële medewerkers maar ook huidige medewerkers. Als we kijken naar de definitie dan bestaat deze uit:

 • Aangaan, onderhouden en uitbouwen van relaties
 • Met nieuwe, huidige én oud-medewerkers
 • Op een wijze die waarde creëert voor zowel de organisatie als de (potentiële en/of oud-) medewerker

ERM is een indirect doel van arbeidsmarktcommunicatie. Door een relatie aan te gaan kan je zorgen dat het beeld van jou als werkgever positief wordt. Deze mensen kan je via diverse wegen informeren over jouw organisatie. Denk daarbij in de betreffende fases aan:

 • Informatiefase: nieuwsbrief, relatiemagazine, twitter
 • Relatiefase: LinkedIn, Facebook, kerstkaart
 • Oriëntatiefase: jobalert, event, talentpool
 • Entryfase: (pre) boarding
 • Arbeidsfase: sociaal intranet, personeelsblad
 • Exitfase: alumni

Essentie van Referral Recruitment

Referral recruitment is een belangrijk onderdeel van ERM. Wie kan nu beter vertellen hoe het is om bij jouw organisatie te werken als jouw eigen medewerkers. Eigen medewerkers en/of oud-medewerkers worden ingezet als ambassadeur. Referral recruitment is een manier van werven waarbij potentiële werknemers (geholpen) worden aangedragen door huidige of oud-medewerkers of relaties uit het eigen sociale netwerk. Dit is een mooie manier die heel goed werkt bij het invullen van vacatures. Het via via (peer to peer) en via het netwerk mensen op een functie wijzen geeft een groot vertrouwen.

Er zijn 3 soorten referralprogramma's, nl.:

 1. Intern referralprogramma: eigen medewerkers (vast+flex) inzetten
 2. Extern referralprogramma: iedereen inzetten als aandrager van CV's
 3. Combinatie van A en B: medewerkers en oud-medewerkers e.d.

Hierbij is A natuurlijk het allerbelangrijkst. Een referralprogramma is ongoing. Indien er nog geen programma is, kan je ook eerst beginnen met een referralactie. In dat geval hangt er een einddatum aan. Als het goed werkt kan je besluiten het verder uit te rollen voor de hele organisatie en dan is het geen actie meer maar een referralprogramma. Referral recruitment heeft een hoge effectiviteit. Volgens het Stand van Werven onderzoek 2018, komt dit op de tweede plaats na LinkedIn.

Voordelen intern referralprogramma

Een referralprogramma biedt vele voordelen zoals:

 • Hogere kwaliteit (zelfselectie)
 • Minder cv's nodig voor een aanname
 • Aangedragen kandidaten blijven langer in dienst
 • Medewerkers die aandragen blijven ook langer
 • Recruitmentproces is veelal korter
 • Recruitmentkosten liggen lager
 • Verbinding met huidige medewerkers
 • Goed voor employer branding

Ook aan de slag met Employee Relationship Management (ERM) en Arbeidsmarktcommunicatie?

20 en 21 juni verzorgen wij alweer de negende succesvolle Bootcamp Arbeidsmarktcommunicatie (8,6 op Springest). Je gaat twee dagen actief aan de slag met de arbeidsmarktcommunicatie van jouw organisatie. Na afloop van deze bootcamp weet jij:

 • hoe jouw arbeidspotentieel beter te bereiken, te benaderen en te bewegen
 • de juiste wervingsboodschappen te kiezen
 • meer rendement te halen uit jouw personeelswerving
 • zowel actieve als reactieve wervingskanalen op de juiste manier in te zetten
 • employer branding te integreren binnen jouw arbeidsmarktcommunicatiestrategie
 • relaties aan te gaan en te onderhouden met jouw arbeidsmarktdoelgroepen
 • ken- en stuurgetallen aan de organisatiedoelstellingen te koppelen
 • arbeidsmarktcommunicatie intern op de kaart te krijgen en houden
 • …meer wervingssucces te halen

Leer meer, download de factsheet downloaden en/of direct schrijf direct in >>

Foto: pixabay.com