In dit vierluik over de 4 hoofddoelen van arbeidsmarktcommunicatie zijn we alweer bij het laatste hoofddoel, namelijk verbinden aangekomen.

  1. Doelgroepgericht Werven
  2. Employee Relationship Management (ERM)
  3. Employer Branding
  4. Verbinden

Het uiteindelijk verbinden van de diverse onderdelen van arbeidsmarktcommunicatie is natuurlijk belangrijk om zo tot een goede arbeidsmarktcommunicatiestrategie en vervolgens een arbeidsmarktcommunicatieplan te komen.

Wat is Arbeidsmarktcommunicatiestrategie nu eigenlijk?

Arbeidsmarktcommunicatiestrategie is:

 • Planmatige aanpak van de wijze waarop de interne en externe arbeidsmarkt doelgroepen worden benaderd voor het vinden van nieuwe en verbinden van huidige medewerkers
 • Behelst strategie, organisatie, realisatie en evaluatie
 • Input vanuit organisatie, HRM, recruitment en communicatie/marketing
 • Minimaal 1 jaar

Organisatie input voor je arbeidsmarktcommunicatiestrategie

De eerste stap is om in kaart te brengen wat jouw bijdrage is aan de organisatiedoelstellingen en dat je aansluit bij deze organisatiestrategie. In feite ben je een recruitment business partner of een arbeidsmarktcommunicatie business partner. De volgende organisatie input dien je dan ook mee te nemen in de arbeidsmarktcommunicatiestrategie:

 • Missie, visie, kernwaarden
 • Wat zijn de concrete (SMART) organisatiedoelstellingen voor de komende 3-5 jaar
 • Bepaalde productie, afzet, omzet, marge, winst, marktaandeel, klant/cliënt/burgertevredenheid, toegevoegde waarde, cross selling, up selling, productiviteitsverbetering, ....?

HRM input voor je arbeidsmarktcommunicatiestrategie

Verder is het natuurlijk ook belangrijk om de HRM input mee te nemen in jouw arbeidsmarktcommunicatiestrategie:

 • Instroom, doorstroom en uitstroom
 • Hoe ga je op de lange termijn om met jouw human capital?
 • Hoe zorg je met jouw human capital voor het optimaal faciliteren van de organisatie?
 • Strategische personeelsplanning
 • Flex versus vast
 • Engagement

Van organisatiestrategie naar Arbeidsmarktcommunicatiestrategie

Hieronder hebben we het gehele stappenplan van organisatiestrategie naar arbeidsmarktcommunicatiestrategie in kaart gebracht.

Het maken van een arbeidsmarktcommunicatieplan

Hoe maak je de koppeling met de doelen van de organisatie en hoe vertaal je dat vervolgens door in een arbeidsmarktcommunicatieplan? Hieronder 14 stappen waar je aan kan denken bij het maken van een plan. Maar het kan ook zijn dat enkele stappen hieronder voor jou niet van toepassing zijn.

 1. Huidige situatie: kwalitatieve en kwantitatieve analyse
 2. Gewenste situatie: op basis van organisatie- en hrm-strategie
 3. Probleemstelling: kloof tussen 1. en 2.
 4. Doelstellingen Arbeidsmarktcommunicatie: meetbare (tussentijdse) doelen om tot gewenst te komen
 5. Randvoorwaarden: wat heb je nodig om de strategie ten uitvoer te brengen?
 6. Bijdrage aan organisatiedoelstellingen: wat draagt arbeidsmarktcommunicatie bij aan behalen van organisatiedoelen
 7. Doelgroep: kerndoelgroepen waar je je op richt
 8. Boodschap: wat is de werkgeversboodschap (positionering)
 9.  Strategie: op welke wijze ga ja de doelen behalen?
 10.  Mediastrategie: met welke media ga je de doelen behalen?
 11. Organisatie (uitvoeren arbeidsmarktcommunicatiestrategie): wie doet wat en wanneer? Tijd, fte, planning, overleg etc.
 12.  Budget: benodigd budget om doelen te halen
 13. Interne communicatie: arbeidsmarktcommunicatie op de kaart krijgen en houden
 14. Evaluatie: meten is weten. Haal je de doelen? Ken- en stuurgetallen.

Wil jij aan de slag met arbeidsmarktcommunicatie?

Wil jij meer weten over de 4 hoofddoelen van arbeidsmarktcommunicatie en hiermee aan de slag? Dinsdag  24 september start de Leergang Arbeidsmarktcommunicatie. Deze was dit voorjaar volledig uitverkocht en begint ook nu alweer vol te lopen. Tijdens 5 e-trainingen, 4 opleidingsdagen en een eindpresentatie ontdek je alle facetten van het  vak arbeidsmarktcommunicatie. Je ontdekt hoe je arbeidsmarktcommunicatie het beste kunt inzetten voor jouw organisatie. Met best practices uit binnen- en buitenland, werk je aan kleine opdrachten en cases voor je eigen organisatie. De leergang wordt succesvol afgesloten met een eindopdracht. Jouw eigen praktijk staat centraal voor de eindopdracht zodat je de opleiding afrond met een concreet eindproduct.  Lees hier meer, download de factsheet en/of schrijf direct in».

Foto: pixabay.com